Zaključci Zagreb Foruma vezani uz digitalnu transformaciju i civilnu zaštitu

24. 09. 2018.

Na Zagreb Forumu predstavljene su mogućnosti i značaj primjene satelitskog interneta za potrebe žurnih službi u Hrvatskoj.

Tijekom međunarodne konferencije Zagreb Foruma, održane 28. svibnja 2018. godine, koju smo ove godine uspješno organizirali po šesti put, u okviru panela “Digital Transformation & Access to Data Using SatCom Systems for Civil Protection” predstavljene su mogućnosti i značaj primjene satelitskog interneta, njegova neophodnost i primjena za potrebe žurnih službi u Hrvatskoj, osobito u okviru pripreme, obrane, kao i tijekom katastrofalnih događaja: požara na otvorenim prostorima i poplava. U tim trenutcima dolazi do zasićenja ili prekida rada postojećih zemaljskih sustava veza. 

Najveća pozornost posvećena je primjeni i korištenju satelitskih sustava za potrebe vatrogastva. Navedena je europska aktualna praksa primjene širokopojasnoga internetskog pristupa putem satelita dostupnog svima.

U skladu sa strategijom Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) o razvoju komunikacijskih sustava, njihova pozitivnog mišljenja od 15. siječnja 2018. godine u odnosu na dostavljenu Tehničko-ekonomsku analizu primjene satelitskih komunikacija za potrebe žurnih službi sustava civilne zaštite u Hrvatskoj, koju je sastavila ekspertna radna grupa, te u skladu s digitalnom agendom Europske unije, prepoznate su potrebe civilne zašite i mogućnosti Hrvatske u tom pogledu.

Još 2016. godine ZICER, odnosno tada Razvojna agencija Zagreb, pokrenula je inicijativu za realizaciju projekta zaštite i predviđanja nastanka šumskih požara u Jadranskome području. Projekt je temeljen na primjeni inovativnih rješenja i IoT senzorike, a uz podatke dobivene putem satelitske internetske veze.

Formirana je Radna ekspertna skupina, u čijem radu su sudjelovali svi panelisti, a koja je obavila sve pripremne radnje za nesmetano uvođenje ove digitalne tehnološke novine: regulatorno-zakonodavne, demonstracijsko-eksperimentalne, kao i pripremne radnje za njezino aktivno korištenje u skladu s potrebama Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Rijeke. Osobito važan rezultat ove inicijative je realizacija pilot-projekta korištenja satelitskog interneta za vatrogasce Primorsko-goranske županije, uz punu suglasnost DUZS-a.

Ostvareni rezultati u pogledu upotrebe širokopojasnoga satelitskog interneta, naročito prilikom gašenja požara u Nacionalnome parku „Sjeverni Velebit” tijekom prošle godine, nedvosmisleno ukazuju na opravdanost korištenja i primjene ovih sustava u narednom razdoblju, prvenstveno za potrebe vatrogastva, ali i svih ostalih žurnih službi u sustavu civilne zaštite u Hrvatskoj, kao i za potrebe policije i Hrvatske gorske službe spašavanja. Satelitski sistem KASAT se već aktivno koristi za internetsko povezivanje zapovjedno-komunikacijskih vozila za potrebe DUZS-a, JVP Grada Rijeke i JVP Split u cilju implementiranja ove najsuvremenije tehnologije, kako je to postojeća praksa u većini euromediteranskih zemalja. 

Složene vatrogasne intervencije zahtijevaju poseban pristup; nužno je formiranje posebnoga zapovjedništva koje rukovodi operacijama – izdvojeni vatrogasni operativni centar, mobilna zapovjedna postaja, najčešće izvan sjedišta postrojbe radi bolje učinkovitosti, neposrednog uvida u stanje na terenu i obavljanja drugih intervencija.

Da bi izdvojeno zapovjedno mjesto (vozilo) normalno funkcioniralo, mora imati logističku podršku prema računalnim bazama podataka, mogućnost razmjenjivanja informacija, te je potrebna kvalitetna internetska veza, dovoljne brzine i količine podataka. Izdvojeno zapovjedno mjesto u vozilu je prisiljeno koristiti mobilni internet, koji još uvijek nema zadovoljavajuću brzinu i mogućnost prijenosa velike količine podataka izvan urbanih središta. Takve intervencije kod nas su najčešće u ruralnim ili šumskim područjima, a mogu biti i u prekidu uslijed elementarnih nepogoda ili preopterećenosti. Kao rješenje nudi se opcija satelitskih komunikacija, koje omogućuju da se putem satelita povezuje izdvojeno zapovjedno mjesto – vozilo s operativnim središtem u postrojbi, gdje su na raspolaganju operativne baze podataka ili stožer.

Korištenje satelitskih komunikacija u nas omogućeno je Pravilnikom o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama („Narodne novine“ broj 53/2017). Takvom vezom, koja omogućava odgovarajuće brzine i količine prijenosa podataka, moguće je povezivanje na baze podataka, uspostavljanje radiokomunikacije i povezivanje na većim udaljenostima, IP telefonija, GPS pozicioniranje, praćenje i navođenje snaga na terenu, prenošenje videosignala s nadzornih kamera, čime stožer u sjedištu postrojbe može uživo pratiti situaciju na terenu i imati neposredni uvid u realno stanje, što je bitno za donošenje odluka. Zapovjedno vozilo opremljeno je satelitskim primopredajnikom Tooway™ za vezu preko Eutelsat satelita KASAT, kojim se bez obzira na lokaciju događaja i konfiguraciju terena može uspostaviti veza s vatrogasno-operativnim centrom ili nekim drugim stožerom ili zapovjednim središtem. Brzina preuzimanja podataka (download) je do 30 Mb/s i brzina postavljanja podataka (upload) je do 6 Mb/s. Usluga je osmišljena na način da je postojana i funkcionira 24/7 te se uspješno nosi s većinom vremenskih uvjeta kao i vjetrom brzine do 160 km/s. Kada je takva veza uspostavljena, kao što je to bio slučaj u praksi JVP Grada Rijeke, moguće je pristupiti svim podacima u VOC-u, moguće je koristiti usluge IP telefonije, koja bi se nalazila u vozilu, a kao izlaz (gateway) koristi se telefonska IP centrala u VOC-u Rijeka; moguće je i prenijeti videosignal u vatrogasno-operativni centar te povezati mobilni repetitor u vozilu sa stacionarnim repetitorom, preko kojeg se odvija komunikacija u VOC-u, čime bi se prenijele informacije i zahtjevi s terena. Također, povezivanje s centrom znači i mogućnost dobivanja informacija s terena i na teren od drugih osoba/službi prespajanjem poziva iz VOC-a prema vozilu, kao da se radi o internom pozivu unutar postrojbe. Tako nismo limitirani brojem linija na terenu jer koristimo sve resurse kojima raspolaže VOC. Također, ostvarujemo pristup internetu i komunikaciji putem e-pošte, kao i svim GIS podacima koji su dostupni. Koriste se i programska rješenja za vođenje intervencija: ZEOS – Zemljopisni obavijesni sustav, HVZ GIS Cloud, a primjenu će naći i UVI – Upravljanje vatrogasnim intervencijama te moguće NICS – Next Generation Incident Command system.

Vozilo sa sustavom za satelitsku komunikaciju je tijekom ljeta 2017. godine uspješno testirano na vježbama te na gašenju šumskoga požara u Nacionalnome parku „Sjeverni Velebit” te je pokazalo svoju punu funkcionalnost na terenu bez konvencionalnih telefonskih i internetskih veza te radioveza.

Satelitski sustav KASAT omogućio je uspostavu veze udaljenoga zapovjednog mjesta za koordinaciju snaga za gašenje te izvještavanje prema svim nadređenim nadležnim institucijama, medijima, kao i traženje pomoći u gašenju od nadređenih institucija i lakšu koordinaciju logističkih potreba na mjestu gašenja.

Sukladno digitalnoj agendi Europske unije i strateškim smjernicama za razvoj IKT sektora u Republici Hrvatskoj, koje naglašavaju nužnost širokopojasnoga internetskog pristupa dostupnoga svima, potrebno je osigurati poticajne mjere za financiranje nabave ove vrste opreme za sva zapovjedno-komunikacijska vozila vatrogastva. Sve javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj trebale bi se opremiti ovom vrstom uređaja da bi se ostvarila dostupnost, učinkovitiji i pouzdaniji način rada, naročito u ekstremnim slučajevima, u cilju komplementiranja objedinjenoga komunikacijskog sustava HVZ-a, ali i svih drugih žurnih službi civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Tijekom rasprave na panelu su doneseni zaključci i preporuke da se sve javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj opreme ovom izuzetnom vrstom opreme u cilju učinkovitijeg i pouzdanijeg rada, osobito u ekstremnim slučajevima i katastrofalnim događajima. Također, zaključeno je kako je potrebno da se ovom pitanju u okviru najviših vatrogasnih struktura u Hrvatskoj posveti puna pozornost.

Ostale novosti i projekti

Saznaj više o tržišnoj dinamici i startup ekosustavu Austrije

Želiš saznati više o tržišnoj dinamici i startup ekosustavu Austrije? Tada je Vienna Startup Package, koji ti nudi Vienna Business Agency, upravo ono što trebaš! Istraži svoje poslovne mogućnosti unutar ekskluzivnog jednomjesečnog programa za međunarodne startupove....

Na Zagreb Connectu Startup Factory timovi osvojili 800.000 kuna

U ZICER-u - Zagrebačkom inovacijskom centru održano je deveto izdanje startup konferencije Zagreb Connect i sedmo finale akceleracijskog programa Startup Factory.  Keynote govornici Zagreb Connecta prenijeli su svoje znanje i iskustvo iz različitih aspekata...

Startupovi i investicije u fokusu Zagreb Connecta

U srijedu, 16. studenoga, najveći hrvatski startup hub otvara vrata i poziva vas na deveto izdanje Zagreb Connecta – konferencije na kojoj se 11 Startup Factory timova natječe za 800.000 kuna koje im za razvoj osigurava Grad Zagreb. Zagreb Connect je sinonim za...