Zaključci Zagreb Foruma vezani uz digitalnu transformaciju i civilnu zaštitu

24. 09. 2018.

Na Zagreb Forumu predstavljene su mogućnosti i značaj primjene satelitskog interneta za potrebe žurnih službi u Hrvatskoj.

Tijekom međunarodne konferencije Zagreb Foruma, održane 28. svibnja 2018. godine, koju smo ove godine uspješno organizirali po šesti put, u okviru panela “Digital Transformation & Access to Data Using SatCom Systems for Civil Protection” predstavljene su mogućnosti i značaj primjene satelitskog interneta, njegova neophodnost i primjena za potrebe žurnih službi u Hrvatskoj, osobito u okviru pripreme, obrane, kao i tijekom katastrofalnih događaja: požara na otvorenim prostorima i poplava. U tim trenutcima dolazi do zasićenja ili prekida rada postojećih zemaljskih sustava veza. 

Najveća pozornost posvećena je primjeni i korištenju satelitskih sustava za potrebe vatrogastva. Navedena je europska aktualna praksa primjene širokopojasnoga internetskog pristupa putem satelita dostupnog svima.

U skladu sa strategijom Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) o razvoju komunikacijskih sustava, njihova pozitivnog mišljenja od 15. siječnja 2018. godine u odnosu na dostavljenu Tehničko-ekonomsku analizu primjene satelitskih komunikacija za potrebe žurnih službi sustava civilne zaštite u Hrvatskoj, koju je sastavila ekspertna radna grupa, te u skladu s digitalnom agendom Europske unije, prepoznate su potrebe civilne zašite i mogućnosti Hrvatske u tom pogledu.

Još 2016. godine ZICER, odnosno tada Razvojna agencija Zagreb, pokrenula je inicijativu za realizaciju projekta zaštite i predviđanja nastanka šumskih požara u Jadranskome području. Projekt je temeljen na primjeni inovativnih rješenja i IoT senzorike, a uz podatke dobivene putem satelitske internetske veze.

Formirana je Radna ekspertna skupina, u čijem radu su sudjelovali svi panelisti, a koja je obavila sve pripremne radnje za nesmetano uvođenje ove digitalne tehnološke novine: regulatorno-zakonodavne, demonstracijsko-eksperimentalne, kao i pripremne radnje za njezino aktivno korištenje u skladu s potrebama Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Rijeke. Osobito važan rezultat ove inicijative je realizacija pilot-projekta korištenja satelitskog interneta za vatrogasce Primorsko-goranske županije, uz punu suglasnost DUZS-a.

Ostvareni rezultati u pogledu upotrebe širokopojasnoga satelitskog interneta, naročito prilikom gašenja požara u Nacionalnome parku „Sjeverni Velebit” tijekom prošle godine, nedvosmisleno ukazuju na opravdanost korištenja i primjene ovih sustava u narednom razdoblju, prvenstveno za potrebe vatrogastva, ali i svih ostalih žurnih službi u sustavu civilne zaštite u Hrvatskoj, kao i za potrebe policije i Hrvatske gorske službe spašavanja. Satelitski sistem KASAT se već aktivno koristi za internetsko povezivanje zapovjedno-komunikacijskih vozila za potrebe DUZS-a, JVP Grada Rijeke i JVP Split u cilju implementiranja ove najsuvremenije tehnologije, kako je to postojeća praksa u većini euromediteranskih zemalja. 

Složene vatrogasne intervencije zahtijevaju poseban pristup; nužno je formiranje posebnoga zapovjedništva koje rukovodi operacijama – izdvojeni vatrogasni operativni centar, mobilna zapovjedna postaja, najčešće izvan sjedišta postrojbe radi bolje učinkovitosti, neposrednog uvida u stanje na terenu i obavljanja drugih intervencija.

Da bi izdvojeno zapovjedno mjesto (vozilo) normalno funkcioniralo, mora imati logističku podršku prema računalnim bazama podataka, mogućnost razmjenjivanja informacija, te je potrebna kvalitetna internetska veza, dovoljne brzine i količine podataka. Izdvojeno zapovjedno mjesto u vozilu je prisiljeno koristiti mobilni internet, koji još uvijek nema zadovoljavajuću brzinu i mogućnost prijenosa velike količine podataka izvan urbanih središta. Takve intervencije kod nas su najčešće u ruralnim ili šumskim područjima, a mogu biti i u prekidu uslijed elementarnih nepogoda ili preopterećenosti. Kao rješenje nudi se opcija satelitskih komunikacija, koje omogućuju da se putem satelita povezuje izdvojeno zapovjedno mjesto – vozilo s operativnim središtem u postrojbi, gdje su na raspolaganju operativne baze podataka ili stožer.

Korištenje satelitskih komunikacija u nas omogućeno je Pravilnikom o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama („Narodne novine“ broj 53/2017). Takvom vezom, koja omogućava odgovarajuće brzine i količine prijenosa podataka, moguće je povezivanje na baze podataka, uspostavljanje radiokomunikacije i povezivanje na većim udaljenostima, IP telefonija, GPS pozicioniranje, praćenje i navođenje snaga na terenu, prenošenje videosignala s nadzornih kamera, čime stožer u sjedištu postrojbe može uživo pratiti situaciju na terenu i imati neposredni uvid u realno stanje, što je bitno za donošenje odluka. Zapovjedno vozilo opremljeno je satelitskim primopredajnikom Tooway™ za vezu preko Eutelsat satelita KASAT, kojim se bez obzira na lokaciju događaja i konfiguraciju terena može uspostaviti veza s vatrogasno-operativnim centrom ili nekim drugim stožerom ili zapovjednim središtem. Brzina preuzimanja podataka (download) je do 30 Mb/s i brzina postavljanja podataka (upload) je do 6 Mb/s. Usluga je osmišljena na način da je postojana i funkcionira 24/7 te se uspješno nosi s većinom vremenskih uvjeta kao i vjetrom brzine do 160 km/s. Kada je takva veza uspostavljena, kao što je to bio slučaj u praksi JVP Grada Rijeke, moguće je pristupiti svim podacima u VOC-u, moguće je koristiti usluge IP telefonije, koja bi se nalazila u vozilu, a kao izlaz (gateway) koristi se telefonska IP centrala u VOC-u Rijeka; moguće je i prenijeti videosignal u vatrogasno-operativni centar te povezati mobilni repetitor u vozilu sa stacionarnim repetitorom, preko kojeg se odvija komunikacija u VOC-u, čime bi se prenijele informacije i zahtjevi s terena. Također, povezivanje s centrom znači i mogućnost dobivanja informacija s terena i na teren od drugih osoba/službi prespajanjem poziva iz VOC-a prema vozilu, kao da se radi o internom pozivu unutar postrojbe. Tako nismo limitirani brojem linija na terenu jer koristimo sve resurse kojima raspolaže VOC. Također, ostvarujemo pristup internetu i komunikaciji putem e-pošte, kao i svim GIS podacima koji su dostupni. Koriste se i programska rješenja za vođenje intervencija: ZEOS – Zemljopisni obavijesni sustav, HVZ GIS Cloud, a primjenu će naći i UVI – Upravljanje vatrogasnim intervencijama te moguće NICS – Next Generation Incident Command system.

Vozilo sa sustavom za satelitsku komunikaciju je tijekom ljeta 2017. godine uspješno testirano na vježbama te na gašenju šumskoga požara u Nacionalnome parku „Sjeverni Velebit” te je pokazalo svoju punu funkcionalnost na terenu bez konvencionalnih telefonskih i internetskih veza te radioveza.

Satelitski sustav KASAT omogućio je uspostavu veze udaljenoga zapovjednog mjesta za koordinaciju snaga za gašenje te izvještavanje prema svim nadređenim nadležnim institucijama, medijima, kao i traženje pomoći u gašenju od nadređenih institucija i lakšu koordinaciju logističkih potreba na mjestu gašenja.

Sukladno digitalnoj agendi Europske unije i strateškim smjernicama za razvoj IKT sektora u Republici Hrvatskoj, koje naglašavaju nužnost širokopojasnoga internetskog pristupa dostupnoga svima, potrebno je osigurati poticajne mjere za financiranje nabave ove vrste opreme za sva zapovjedno-komunikacijska vozila vatrogastva. Sve javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj trebale bi se opremiti ovom vrstom uređaja da bi se ostvarila dostupnost, učinkovitiji i pouzdaniji način rada, naročito u ekstremnim slučajevima, u cilju komplementiranja objedinjenoga komunikacijskog sustava HVZ-a, ali i svih drugih žurnih službi civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Tijekom rasprave na panelu su doneseni zaključci i preporuke da se sve javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj opreme ovom izuzetnom vrstom opreme u cilju učinkovitijeg i pouzdanijeg rada, osobito u ekstremnim slučajevima i katastrofalnim događajima. Također, zaključeno je kako je potrebno da se ovom pitanju u okviru najviših vatrogasnih struktura u Hrvatskoj posveti puna pozornost.

Ostale novosti i projekti

Kako zaraditi od dodatnog posla?

Uz redovni rad razmišljate o zaradi od dodatnog posla? Frane Šesnić, direktor ZICER-a, pojašnjava kakve su vam mogućnosti. „U uvjetima inflacije i visokih troškova života, što se posebno odnosi na cijene hrane, kao i rasta plaća koje generalno ne prate realne...

Poziv na radionicu o intelektualnom vlasništvu

Kako prepoznati intelektualno vlasništvo u vašem startupu, zašto ga zaštititi i kakvu vam konkurentsku prednost donosi zaštita?Odgovore doznajte u ZICER-u, 12. ožujka od 10 sati, na besplatnoj radionici koja će se održati prema programu: Sudjelovanje je besplatno uz...