Edukacija

Znanje donosi rezultate

U sklopu akceleratora Startup Factory, Programa inkubacije i naših partnerskih projekata organiziramo radionice koje će povećati tvoje poduzetničke kompetencije i kapacitete. Obrađujući područja poput financija, poreza, pravnog aspekta poslovanja, održivosti, intelektualnog vlasništva, marketinga, komunikacije i prodajnih vještina osiguravamo znanja koja su potrebna za uspjeh u izgradnji poslovanja.

Stručna predavanja tehničke tematike kao što su digitalna forenzika i razvoj hardvera, gostovanja domaćih i svjetskih poduzetnika i investitora, događaji za umrežavanje organizirani u suradnji s našim partnerskim institucijama poput ambasada i tehnoloških instituta te mentorska podrška zaokružuju naš pristup visokotehnološkom poduzetništvu.

U Plavom uredu – poduzetničkom centru grada Zagreba pružamo pak podršku poduzetnicima svih profila i svima koji će se tek otisnuti u poslovne vode. Bez obzira na područje poduzetničkog djelovanja, Plavi ured pruža besplatno individualno savjetovanje i edukaciju u malim grupama. Ovdje su polaznicima vrhunski stručnjaci dosad prenijeli znanje iz poslovnog svijeta i lekcije iz životnog iskustva na više od 200 tema, a kroz Startup akademiju Plavog ureda više od 2000 pojedinaca je na strukturirani način steklo osnovna poduzetnička znanja.

Vrata Plavog ureda otvorena su građanstvu za sve poduzetničke upite. Naš Plavi tim savjetnika ima odgovore na tvoja pitanja, a usmjerit će te i na dostupne poticajne mjere raspoložive u okviru Grada Zagreba i Republike Hrvatske.