30
GODINA

inovativnog poduzetništva

Dobrodošli u zicer

Gradimo poduzetništvo temeljeno na znanju. Naši startupovi fokusirani su na razvoj vlastitih tehnoloških proizvoda i rastu organski. Takav prirodni rast ih čini stabilnijima i otpornijima na tržištu. Neovisno o tome u kojoj su razvojnoj fazi, cjelovitim pristupom pomažemo im pretvoriti inovativne tehnološke ideje u startupove, a startupove u snažne i uspješne tvrtke. Kod nas se mogu usredotočiti isključivo na ono što rade, a mi brinemo za sve ostalo.  

U ZICER Plavom uredu pak intenzivno provodimo edukacije i savjetovanja namijenjene širokom građanstvu, odnosno svima koji žele pokrenuti vlastiti posao. Vrata našeg Plavog ureda otvorena su za sve poduzetnike, obrtnike i one koji to tek žele postati.

S nama je ulazak u poduzetništvo lakši!

Frane Šesnić

Direktor

Povijest

[zȉcer]

Definicija

razg. sigurna prilika, ono što se ne može promašiti, ono što kao pozicija u nekoj igri ili životnoj situaciji omogućuje siguran pogodak

kako se koristi?

Kaže da ćeš zicer uspjeti.
Ovo je zicer.

(Izvor: Jezikoslovac)

Mi smo Zicer

Frane Šesnić

Frane Šesnić

Direktor

Frane je završio Fakultet elektrotehnike, strojarstva i računarstva u Splitu te poslijediplomski specijalistički studij Financijske institucije i tržišta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Izabran je od rektorskog zbora u zvanje predavača. Redovito sudjeluje na brojnim tehnološkim i poduzetničkim konferencijama kao predavač. Inicijator je nekoliko međunarodnih događanja poput Zagreb Forum konferencije specijalizirane za Smart City strategije i rješenja, Zagreb Connect startup konferencije te Startup Europe Regatte, konferencije specijalizirane za održive greentech i fintech tehnologije.
Uspostavio je prvi hrvatski akceleracijski program Startup Factory, inicirao Global Growth te pokrenuo financijske instrumente za potpore i ulaganja u startupove. Radi na povezivanju svih dionika društva u kreiranju startup ekosustava. Kroz ZICER vodi najveći startup hub u okruženju.

Tomislav Budimir

Tomislav Budimir

Pomoćnik direktora

Tomislav je zadužen za izradu planova, strategija i izvješća društva. Izrađuje Plan poslovanja ZICER-a za proračunsku godinu, kao i prijedlog financijskog plana Društva za proračunsku godinu. Izrađuje Polugodišnja i Godišnja Poslovna izvješća uprave o realiziranim ciljevima iz Plana poslovanja i stanju u društvu.Tomislav vodi financije i računovodstvo društva, te izrađuje financijska, revizorska i druga izvješća. Također vodi i financije za pojedine europske projekte koje ZICER provodi. Usko surađuje s nadležnim Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i gradskim upravnim tijelima.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje magistra ekonomije. Od završetka fakulteta radi na poslovima iz područja financija i računovodstva.

Aleksandar Grozdanić

Aleksandar Grozdanić

Pomoćnik direktora

Aleksandar se bavi poslovnim savjetovanjem, edukacijom poduzetnika i sudjelovanjem u aktualnim programima potpore poduzetnicima na gradskoj i nacionalnoj razini. Operativno sudjeluje u procesu prijave na HAMAG-BICRO-v program PoC te u procesu dodjele potpora inovatorima Grada Zagreba.
Nakon završenog fakulteta na zajedničkom studiju iz područja geologije, kojeg su organizirali PMF i RGNF Sveučilišta u Zagrebu, angažiran je na nekoliko poslova u zemlji i inozemstvu, od zanimljivijih: nerazorna ispitivanja reaktorskih posuda u nuklearnim elektranama širom svijeta. Tijekom više od dvadeset godina rada stalno se usavršava i stječe nova znanja i vještine, što dokazuje i zavidan broj položenih certifikata i diploma.

Tamara Didak

Tamara Didak

Voditeljica odjela: Poduzetnički centar - ZICER Plavi ured

Tamara organizira operativnu mrežu s drugim potpornim institucijama kako bi se olakšala informiranost poduzetnika u pogledu njihovih obveza, prava i mogućnosti. Kroz seminare, radionice i individualna savjetovanja pomaže poduzetnicima na području planiranja i financiranja njihovih poslovnih ideja.
Profesionalno je fokusirana na kreativno računovodstvo, modele financiranja razvojnih projekta, dok najviše energije ipak troši na neprekidno praćenje porezne i zakonodavne regulative. Promiče poduzetničku kulturu i stvaranje malih oaza u kojima poduzetnici imaju okruženje za nesmetani rast i razvoj.

Vini Vrsalović

Vini Vrsalović

Koordinatorica pripreme i provedbe programa i projekta

Vini obavlja i vodi poslove javne nabave za društvo (izrada godišnjih planova nabave, pokretanje i vođenje postupaka malih i velikih nabava) te surađuje s partnerskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Vini je magistra međunarodnih odnosa i diplomacije s radnim iskustvom u turističkom i financijskom sektoru.

Milica Projić

Milica Projić

Koordinatorica programa inkubacije poduzetnika

Milica koordinira aktivnosti inkubacije, savjetovanja, mentoriranja, edukacija, internacionalizacije te konvertibilnih zajmova kojima se podupiru tehnološki inovativni poduzetnici Grada Zagreba. Sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata te koordinira akceleracijske programe Startup Factory i Global Growth.
Doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Skopju. Profesionalnu karijeru je počela u međunarodnim neprofitnim organizacijama kao koordinator za ekonomski razvoj. Tijekom 20 godina radnog iskustva fokusirala se na razvoj, upravljanje i provedbu gospodarskih razvojnih projekata financiranih kroz različite programe i fondove: EC, USAID, CEB i SEDF. Certificirana je za upravljanje projektima. 

Lidija Zadro

Lidija Zadro

Koordinatorica pripreme i provedbe programa i projekata

Lidija organizira, nadzire i usklađuje poslove vezano uz planiranje, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU te drugih programskih i potpornih aktivnosti društva, raspoređuje poslove i zadatke voditeljima projekata i daje upute za njihovo obavljanje. Nadzire obavljanje poslova uz suradnju tijela Grada Zagreba i drugih institucija. Odgovorna je za koordinaciju i pružanje stručne pomoći voditeljima projekata pri njihovoj provedbi te za pravodobnu pripremu projektnih izvješća.

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 16 godina rada u Tehnološkom parku i Razvojnoj agenciji (sada ZICER-u) radila je na poslovima financijske funkcije, vođenja javne nabave, realizacije projekata potpore poduzetnicima te europskim i domaćim projektima.

Ivana Rajković Pavlić

Ivana Rajković Pavlić

Viši specijalist za odnose s javnošću

Ivana vodi odnose s javnošću i medijima te marketinške aktivnosti ZICER-a. Sudjeluje u organizaciji konferencija, okruglih stolova, medijskih nastupa i kreiranju sadržaja za ZICER-ove komunikacijske kanale kao i provedbi akceleracijskih i ostalih programa.
Ivana je diplomirala Porezno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila je i Londonsku školu za odnose s javnošću. Iskustvo u marketingu gradila je radom u full service medijskim agencijama planirajući i provodeći marketinške aktivnosti putem tradicionalnih i suvremenih kanala oglašavanja te koordinacijom i provedbom PR aktivnosti klijenata.

Ana Vlahov

Ana Vlahov

Viši specijalist za pripremu i provedbu programa razvoja poduzetništva

Ana koordinira akceleracijske programe Startup Factory i Global Growth.

Diplomirala je ekonomiju na The City University of New York (CCNY) nakon čega je radila u američkim neprofitnim organizacijama vezanim za kulturu i jezik te USAID-ovom zdravstvenom programu u Ugandi.

Željana Barišić

Željana Barišić

Viši specijalist za pripremu i provedbu programa razvoja poduzetništva

Željana radi na pripremi i provedbi EU i nacionalnih projekata. Također koordinira akceleracijske programe Startup Factory i Global Growth.

Kao diplomirani politolog radno iskustvo je stekla na poziciji stručne suradnice za poslove Skupštine i radnih tijela, a prvi samostalni projekt koji je provodila odnosio se na civilni sektor. Dodatno se educirala u raznim područjima (odnosi s javnošću, razvoj socijalnih vještina, video praktikum) sve kako bi razvila svoje vještine i što bolje ih implementirala u svakodnevni rad.

Lena Čičak

Lena Čičak

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

U ZICER Plavom uredu Lena je zadužena za organizaciju edukacija, pronalaženje vrhunskih predavača i novih edukacijskih programa. Bavi se edukacijom i savjetovanjem poduzetnika vezano za područje paušalnih obrta te internacionalizacije poslovanja.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta radi u otpremničkoj tvrtki gdje vodi poslovanje vezano za pitanja internacionalizacije. Osim toga bavi se upravljanjem ljudskim resursima i svim drugim usputnim problemima koji se pojave u poslovanju tvrtke. Paralelno vodi mali obiteljski obrt u kojem prolazi sve faze od otvaranja i poslovanja do zatvaranja obrta. Ima položen državni ispit za otpremnika. Intenzivno je radila s izvoznicima te im u skladu sa zakonskim regulativama pomagala u plasmanu roba i usluga na inozemna tržišta.

Marina Grgić Eldić

Marina Grgić Eldić

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

U ZICER Plavom uredu Marina je zadužena za područja prava i upravljanje projektima. Proteklih 11 godina posvetila se savjetovanju i edukaciji malih poduzetnika. Većinom je angažirana na pravnom savjetovanju poduzetnika, kao i savjetovanju vezanom za financiranje njihovih poduzetničkih projekata putem bespovratnih sredstava, poticaja i kredita. U sklopu Start-up akademije educira poduzetnike na temu osnivanja poduzeća, radnih odnosa i trgovačkog prava.

S izazovima EU projekata susrela se prije desetak godina kada je radila kao suradnik na CARDS i INTERREG projektima. Nakon diplome, počela se ozbiljno baviti pravnim poslovima za vrijeme rada u odvjetničkom uredu. Proteklih 11 godina posvetila se savjetovanju i edukaciji MSP-a i radu na pripremi i provođenju nacionalnih i EU projekata. Svaki od navedenih poslova uključivao je direktan kontakt s ljudima, čije zadovoljstvo joj predstavlja stalni poticaj za daljnji rad.

Klementina Roginić

Klementina Roginić

Specijalist za materijalno - financijske poslove

Klementina je odgovorna za financijsko-analitičke i računovodstvene poslove društva, knjiženje knjigovodstvenih događaja i obračun plaća, izradu i predaju poreznih izvještaja, pripremu i izradu završnih računa i godišnjih financijskih izvještaja, sudjelovanje u izradi prijedloga financijskog plana i praćenje ostalih troškova poslovanja.

Završila je stručni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a prije dolaska u ZICER radila je u privatnom sektoru u kojem je stekla trinaestogodišnje iskustvo u računovodstvu i financijama.

Anita Brajković Skoko

Anita Brajković Skoko

Stručna savjetnica

Anita je stručna savjetnica, službenica za informiranje i koordinatorica za zaštitu na radu u ZICER-u. Voditeljica je tehničkog tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba, trenerica za profesionalnu orijentaciju mladih, mentorica te predavačica na projektu EDUBIZ.

Tijekom dvadesetdvogodišnje karijere u ZICER-u, radila je na poslovima savjetovanja i edukacije poduzetnika i branitelja kao stručna savjetnica za marketinške i edukacijske poslove, kao predavačica i organizatorica poslovne edukacije te u provedbi domaćih i EU projekata. Organizirala je 480 seminara i predavanja na kojima je sudjelovalo 9600 polaznika. Mentorica je HAMAG-BICRO-a na projektu Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora, trener e-Poslovanja i koautorica brošure za poduzetnike Priprema IT stručnjaka za poduzetništvo. Kontinuirano se usavršava te je nakon završenog ekonomskog fakulteta završila Londonsku školu za odnose s javnošću.

Hrvoje Grbeš

Hrvoje Grbeš

Stručni savjetnik

U programu inkubacije poduzetnika Hrvoje je zadužen za administrativnu i tehničku podršku. Dio je tima koji brine za funkcioniranje laboratorija opremljenih u projektu StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije.

Hrvoje je po zanimanju inženjer elektrotehnike.

Dino Kalac

Dino Kalac

Stručni savjetnik

Kao dio tima koji radi na programu inkubacije poduzetnika, Dino je zadužen za tehničku podršku prilikom organizacije i provedbe događaja u organizaciji ZICER-a te događaja organiziranih od strane vanjskih organizacija.

Diplomirao je na Visokom učilištu Effectus, smjer Financije i pravo. Kroz dugogodišnji rad u turizmu kao voditelj turističke agencije i poslovanja ugostiteljsko turističkog obrta stekao je znanja i vještine u upravljanju poslovnim procesima.

Nikolina Koren

Nikolina Koren

Voditeljica ureda

Nikolina je zadužena za podršku oko organizacije događaja, rasporeda korištenja dvorana te administrativne poslove.

Diplomirala je na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu, no životne okolnosti usmjerile su je na drugačiji put. Više od 10 godina profesionalno je iskustvo stjecala obavljanjem administrativnih poslova i zaduženja, uključujući pozicije voditeljice ureda call centra, voditeljice poslovnica lanca maloprodaje dječjih igračaka te administrativnih poslova vezanih uz financije.

Barbara Blečić

Barbara Blečić

Viša stručna suradnica

U ZICER Plavom uredu Barbara je zadužena za komunikaciju putem web stranice i društvenih mreža, kao i za odnose s medijima. Uz to svakodnevno komunicira s korisnicima, edukatorima i ostalim dionicima u svrhu promocije poduzetničkog centra i uspješnih poduzetničkih priča. U sklopu Start-up akademije predaje potencijalnim poduzetnicima o mogućnostima (samo)promocije putem digitalnih kanala.
Za vrijeme studija komunikologije i sociologije radila je na poslovima provođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, prodaje te izrade digitalnih marketinških i PR kampanja. Nakon završenih studija dolazi u ZICER Plavi ured gdje kao stručni suradnik koordinira komunikaciju centra.

Mateja Gudelj

Mateja Gudelj

Viša stručna suradnica

Mateja radi na poslovima vezanim uz EU projekte u kojima je ZICER partner. Zadužena je za njihovu provedbu i administraciju, podršku u organiziranju i provođenju projektnih aktivnosti, pripremu izvješća te redovito praćenje provedbe projekata i internu komunikaciju i koordinaciju projektnih aktivnosti.
Mateja je diplomirala javnu upravu na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Prije ZICER-a radila je administrativne, upravne i materijalno financijske poslove u privatnom sektoru.

Dina Herenda

Dina Herenda

Viša stručna suradnica

Dina je zadužena za svakodnevnu komunikaciju i korespondenciju s korisnicima. Odgovorna je za rješavanje operativnih problema i zadataka u vezi s korištenjem prostora u ZICER-u te za pravovremeno i potpuno unošenje podataka u svrhu izrade izvještaja. Također, dio je tima za provedbu EU projekta CE-Connector.

Diplomirala je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, smjer Menadžment nakon čega je nekoliko godina radila kao prodajni predstavnik u Hrvatskom telekomu.

Merima Mehadžić

Merima Mehadžić

Viša stručna suradnica

Merima radi kao suradnica u pravnoj službi društva te je zadužena za pravne, administrativne i tehničke poslove. Sudjeluje u timovima za provođenje edukacija i savjetovanja poduzetnika kroz projekte. Daje i prima potrebne obavijesti i informacije poduzetnicima koji koriste usluge društva te djelatnicima.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija stekla je i višegodišnje iskustvo radeći u multinacionalnim društvima, kako u istraživačkom timu u području organizacije, tako i u administrativnim poslovima društva. Usavršava se u pravnim područjima vezanim uz radno pravo.

Viktorija Sopek

Viktorija Sopek

Viša stručna suradnica u financijama

Viktorija je zadužena za operativne računovodstvene i knjigovodstvene poslove te administrativne i tehničke poslove u sklopu vođenja društva.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Tijekom višegodišnjeg staža u međunarodnim tvrtkama u računovodstvenom odjelu stekla je iskustvo i znanje na području financija i računovodstva.

Ljubica Ćurić

Ljubica Ćurić

Suradnica

Ljubica je prva osoba s kojom ćete pričati ili je dobiti na telefon za sve potrebne informacije u ZICER Plavom uredu. Zadužena je za informiranje potencijalnih poduzetnika o aktivnostima te administrativnu i tehničku podršku. Uz to, brine o prijavama na edukacije, edukativnim materijalima, kao i zadovoljstvu naših predavača.

Već deset godina svakodnevno je na usluzi članovima i posjetiteljima ZICER-a, dok zadnje četiri godine stoji na usluzi budućim poduzetnicima u sklopu ZICER Plavog ureda.

Vedrana Holjevac

Vedrana Holjevac

Suradnica

Vedrana je zadužena za operativno provođenje programa potpore – programe samozapošljavanja Grada Zagreba, program potpore inovatorima Grada Zagreba te program Provjere inovativnog koncepta (PoC) u suradnji s HAMAG-BICRO-m. Sudjeluje i na poslovima javne nabave te analizi provedbe projekata.

Kroz svoje šesnaestogodišnje iskustvo sve gleda kroz količinu obrađenih računa, izvoda i izvještaja. Presjek joj je trenutno u ZICER Plavom uredu gdje stječe neka nova znanja i radna iskustva.