27
GODINA

inovativnog poduzetništva

Dobrodošli u zicer

Gradimo poduzetništvo temeljeno na znanju. Naši startupovi fokusirani su na razvoj vlastitih tehnoloških proizvoda i rastu organski. Takav prirodni rast ih čini stabilnijima i otpornijima na tržištu. Neovisno o tome u kojoj su razvojnoj fazi, cjelovitim pristupom pomažemo im pretvoriti inovativne tehnološke ideje u startupove, a startupove u snažne i uspješne tvrtke. Kod nas se mogu usredotočiti isključivo na ono što rade, a mi brinemo za sve ostalo.  

U ZICER Plavom uredu pak intenzivno provodimo edukacije i savjetovanja namijenjene širokom građanstvu, odnosno svima koji žele pokrenuti vlastiti posao. Vrata našeg Plavog ureda otvorena su za sve poduzetnike, obrtnike i one koji to tek žele postati.

S nama je ulazak u poduzetništvo lakši!

Frane Šesnić

Direktor

Povijest

[zȉcer]

Definicija

razg. sigurna prilika, ono što se ne može promašiti, ono što kao pozicija u nekoj igri ili životnoj situaciji omogućuje siguran pogodak

kako se koristi?

Kaže da ćeš zicer uspjeti.
Ovo je zicer.

(Izvor: Jezikoslovac)

Mi smo Zicer

Frane Šesnić

Frane Šesnić

Direktor

Frane je završio Fakultet elektrotehnike, strojarstva i računarstva u Splitu te poslijediplomski specijalistički studij Financijske institucije i tržišta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Izabran je od rektorskog zbora u zvanje predavača. Redovito sudjeluje na brojnim tehnološkim i poduzetničkim konferencijama kao predavač. Inicijator je nekoliko međunarodnih događanja poput Zagreb Forum konferencije specijalizirane za Smart City strategije i rješenja, Zagreb Connect startup konferencije te Startup Europe Regatte, konferencije specijalizirane za održive greentech i fintech tehnologije.
Uspostavio je prvi hrvatski akceleracijski program Startup Factory i pokrenuo financijske instrumente za potpore i ulaganja u startupove. Radi na povezivanju svih dionika društva u kreiranju startup ekosustava. Kroz ZICER vodi najveći startup hub u okruženju.

Marko Helfrih

Marko Helfrih

Pomoćnik direktora

Marko je zadužen za strateško i operativno planiranje, koordinaciju izrade godišnjih poslovnih planova i praćenje realizacije planiranih ciljeva i aktivnosti društva. Također je zadužen za koordinaciju pripreme i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije u kojima sudjeluje ZICER. Marko redovito savjetuje poduzetnike o mogućnosti korištenja EU fondova za razvoj inovacija i poslovanja te održava edukacije i treninge na temu pripreme i provedbe projekata i projektnog menadžmenta.
Marko je diplomirani kriminalist i sveučilišni specijalist upravljanja gradom s više od 16 godina radnog iskustva. Prije dolaska u ZICER radio je u Službi za europske integracije i fondove Europske uniji pri Uredu gradonačelnika Grada Zagreba te u Uredu za programe i projekte Grada Zagreba. Tijekom karijere sudjelovao je u pripremi i provedbi više od 50 projekata sufinanciranih iz različitih programa i fondova EU.

Tomislav Budimir

Tomislav Budimir

Pomoćnik direktora

Tomislav vodi financije i računovodstvo društva. Zadužen je koordinaciju izrade Plana poslovanja ZICER-a, te Polugodišnjeg i Godišnjeg Poslovnog izvješća uprave. Također vodi i financije za pojedine Europske projekte koje ZICER provodi.
Magistar je ekonomije i od završetka fakulteta radi na poslovima iz područja financija i računovodstva.

Tamara Didak

Tamara Didak

Voditeljica odjela: Poduzetnički centar - ZICER Plavi ured

Tamara organizira operativnu mrežu s drugim potpornim institucijama kako bi se olakšala informiranost poduzetnika u pogledu njihovih obveza, prava i mogućnosti. Kroz seminare, radionice i individualna savjetovanja pomaže poduzetnicima na području planiranja i financiranja njihovih poslovnih ideja.
Profesionalno je fokusirana na kreativno računovodstvo, modele financiranja razvojnih projekta, dok najviše energije ipak troši na neprekidno praćenje porezne i zakonodavne regulative. Promiče poduzetničku kulturu i stvaranje malih oaza u kojima poduzetnici imaju okruženje za nesmetani rast i razvoj.

Aleksandar Grozdanić

Aleksandar Grozdanić

Koordinator pripreme i provedbe programa i projekata

Aleksandar se bavi poslovnim savjetovanjem, edukacijom poduzetnika i sudjelovanjem u aktualnim programima potpore poduzetnicima na gradskoj i nacionalnoj razini. Operativno sudjeluje u procesu prijave na HAMAG-BICRO-v program PoC te u procesu dodjele potpora inovatorima Grada Zagreba.
Nakon završenog fakulteta na zajedničkom studiju iz područja geologije, kojeg su organizirali PMF i RGNF Sveučilišta u Zagrebu, angažiran je na nekoliko poslova u zemlji i inozemstvu, od zanimljivijih: nerazorna ispitivanja reaktorskih posuda u nuklearnim elektranama širom svijeta. Tijekom više od dvadeset godina rada stalno se usavršava i stječe nova znanja i vještine, što dokazuje i zavidan broj položenih certifikata i diploma.

Ariana Magdić

Ariana Magdić

Koordinatorica pravnih i općih poslova

Ariana obavlja pravne poslove društva, uključujući izradu nacrta ugovora te općih i drugih akata te daje pravna mišljenja. Predavačica je i mentorica na projektima.
Doktorandica je na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala. Završila je poslijediplomski studij na engleskom jeziku te je paralelno studirala ekonomiju. Nositeljica je raznih specijalizacija i certifikata iz prava EU, IP i radnog prava. Certificirani je stručnjak za javnu nabavu. Tijekom 17 godina rada, stječe široko pravno iskustvo u raznim granama prava i ekonomiji, kroz rad u odvjetničkom uredu na predmetima multinacionalnih društava te kao voditelj pravnih poslova. Predavačica je i mentorica tema vezanih uz pravo i ekonomiju, kao i tumač engleskog jezika.

Lidija Zadro

Lidija Zadro

Koordinatorica pripreme i provedbe programa i projekata

Lidija organizira, nadzire i usklađuje poslove vezano uz planiranje, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU te drugih programskih i potpornih aktivnosti društva, raspoređuje poslove i zadatke voditeljima projekata i daje upute za njihovo obavljanje. Nadzire obavljanje poslova uz suradnju tijela Grada Zagreba i drugih institucija. Odgovorna je za koordinaciju i pružanje stručne pomoći voditeljima projekata pri njihovoj provedbi te za pravodobnu pripremu projektnih izvješća.
Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 16 godina rada u Tehnološkom parku i Razvojnoj agenciji (sada ZICER-u) radila je na poslovima financijske funkcije, vođenja javne nabave, realizacije projekata potpore poduzetnicima te europskim i domaćim projektima.

Milica Projić

Milica Projić

Koordinatorica programa inkubacije poduzetnika

Milica koordinira aktivnosti inkubacije, savjetovanja, mentoriranja, edukacija, internacionalizacije te konvertibilnih zajmova kojima se podupiru tehnološki inovativni poduzetnici Grada Zagreba. Sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata te je dio tima zaduženog za koordinaciju predakceleracijskog programa Startup Factory.
Magistrirala je i doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Skopju. Profesionalnu karijeru je počela u međunarodnim neprofitnim organizacijama kao koordinator za ekonomski razvoj. Tijekom 15 godina radnog iskustva fokusirala se na razvoj, upravljanje i provedbu gospodarskih razvojnih projekata financiranih kroz različite programe i fondove: EC, USAID, CEB i SEDF. Certificirana je za upravljanje projektima.

Ivana Rajković Pavlić

Ivana Rajković Pavlić

Specijalist za odnose s javnošću

Ivana vodi odnose s javnošću i medijima te marketinške aktivnosti ZICER-a. Sudjeluje u organizaciji konferencija, okruglih stolova, medijskih nastupa i kreiranju sadržaja za ZICER-ove komunikacijske kanale kao i provedbi akceleracijskih i ostalih programa.
Ivana je diplomirala Porezno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila je i Londonsku školu za odnose s javnošću. Iskustvo u marketingu gradila je radom u full service medijskim agencijama planirajući i provodeći marketinške aktivnosti putem tradicionalnih i suvremenih kanala oglašavanja te koordinacijom i provedbom PR aktivnosti klijenata.

Lena Čičak

Lena Čičak

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

U ZICER Plavom uredu Lena je zadužena za organizaciju edukacija, pronalaženje vrhunskih predavača i novih edukacijskih programa. Bavi se edukacijom i savjetovanjem poduzetnika vezano za područje paušalnih obrta te internacionalizacije poslovanja.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta radi u otpremničkoj tvrtki gdje vodi poslovanje vezano za pitanja internacionalizacije. Osim toga bavi se upravljanjem ljudskim resursima i svim drugim usputnim problemima koji se pojave u poslovanju tvrtke. Paralelno vodi mali obiteljski obrt u kojem prolazi sve faze od otvaranja i poslovanja do zatvaranja obrta. Ima položen državni ispit za otpremnika. Intenzivno je radila s izvoznicima te im u skladu sa zakonskim regulativama pomagala u plasmanu roba i usluga na inozemna tržišta.

Marina Grgić Eldić

Marina Grgić Eldić

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

U ZICER Plavom uredu Marina je zadužena za područja prava i upravljanje projektima. Proteklih 11 godina posvetila se savjetovanju i edukaciji malih poduzetnika. Većinom je angažirana na pravnom savjetovanju poduzetnika, kao i savjetovanju vezanom za financiranje njihovih poduzetničkih projekata putem bespovratnih sredstava, poticaja i kredita. U sklopu Start-up akademije educira poduzetnike na temu osnivanja poduzeća, radnih odnosa i trgovačkog prava.
S izazovima EU projekata susrela se prije desetak godina kada je radila kao suradnik na CARDS i INTERREG projektima. Nakon diplome, počela se ozbiljno baviti pravnim poslovima za vrijeme rada u odvjetničkom uredu. Proteklih 11 godina posvetila se savjetovanju i edukaciji MSP-a i radu na pripremi i provođenju nacionalnih i EU projekata. Svaki od navedenih poslova uključivao je direktan kontakt s ljudima, čije zadovoljstvo joj predstavlja stalni poticaj za daljnji rad.

Sandra Matijević

Sandra Matijević

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Sandra je zadužena je za vođenje projekata, provođenje poduzetničkih edukacija te mentoriranje poduzetnika. Posebno je fokusirana na područja marketinga, prodaje, poslovnog planiranja te povećanja efikasnosti poslovnih procesa. Karijeru je gradila u realnom sektoru na poslovima prodaje i marketinga. Najveći dio karijere provela je u INA d.d. na poziciji Direktora marketinga maloprodaje INA d.d., a okušala se i u poduzetničkim vodama.
Predavač je na VPŠZ na kolegiju Odnosi s klijentima i upravljanje kvalitetom te gost predavač na EFZG, EFRI, Vernu, University of Sao Carlos (Brazil) iz područja marketinga, poduzetništva, managementa i međunarodnog računovodstva. Diplomirala je trgovinu na EFZG-u, gdje je i magistrirala na temu Utjecaj multikulturalnosti na uspješnost timova, a trenutno završava doktorat na EFRI.

Željana Barišić

Željana Barišić

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Željana radi na pripremi i provedbi EU i nacionalnih projekata. Također je članica tima za organizaciju lokalnih i međunarodnih događaja i koordinatorica programa Startup Factory.
Kao diplomirani politolog radno iskustvo je stekla na poziciji stručne suradnice za poslove Skupštine i radnih tijela, a prvi samostalni projekt koji je provodila odnosio se na civilni sektor. Dodatno se educirala u raznim područjima (odnosi s javnošću, razvoj socijalnih vještina, video praktikum) sve kako bi razvila svoje vještine i što bolje ih implementirala u svakodnevni rad.

Ana Bogdanović

Ana Bogdanović

Specijalist za materijalno-financijske poslove

Ana je zadužena za financijske i računovodstvene poslove. Sudjeluje u izradi financijskih i revizorskih izvješća te izradi prijedloga financijskog plana i plana nabave. Obavlja financijsko-analitičke i računovodstvene poslove vezane uz provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.
Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stekla je zvanje diplomirane ekonomistice smjera financija. U višegodišnjem radnom iskustvu na području računovodstva i financija imala je priliku upoznati i voditi razne vrste djelatnosti gdje je stekla širinu stručnog znanja na području računovodstva i poreza.

Ana Vlahov

Ana Vlahov

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Ana koordinira akceleracijski program Startup Factory. Također je dio tima zaduženog za odnose s javnošću.
Diplomirala je ekonomiju na The City University of New York (CCNY) nakon čega je radila u američkim neprofitnim organizacijama vezanim za kulturu i jezik te USAID-ovom programu NuLife u Ugandi.

Vini Vrsalović

Vini Vrsalović

Stručna savjetnica

Vini obavlja i vodi poslove javne nabave za društvo (izrada godišnjih planova nabave, pokretanje i vođenje postupaka malih i velikih nabava) te surađuje s partnerskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama.
Vini je magistra međunarodnih odnosa i diplomacije s radnim iskustvom u turističkom i financijskom sektoru.

Barbara Blečić

Barbara Blečić

Viša stručna suradnica

U ZICER Plavom uredu Barbara je zadužena za komunikaciju putem web stranice i društvenih mreža, kao i za odnose s medijima. Uz to svakodnevno komunicira s korisnicima, edukatorima i ostalim dionicima u svrhu promocije poduzetničkog centra i uspješnih poduzetničkih priča. U sklopu Start-up akademije predaje potencijalnim poduzetnicima o mogućnostima (samo)promocije putem digitalnih kanala.
Za vrijeme studija komunikologije i sociologije radila je na poslovima provođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, prodaje te izrade digitalnih marketinških i PR kampanja. Nakon završenih studija dolazi u ZICER Plavi ured gdje kao stručni suradnik koordinira komunikaciju centra.

Nikolina Koren

Nikolina Koren

Voditeljica ureda

Nikolina je zadužena za podršku oko organizacije događaja, rasporeda korištenja dvorana te administrativne poslove.
Nikolina je diplomirala na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu, no životne okolnosti usmjerile su je na drugačiji put. Više od 10 godina profesionalno je iskustvo stjecala obavljanjem administrativnih poslova i zaduženja, uključujući pozicije voditeljice ureda call centra, voditeljice poslovnica lanca maloprodaje dječjih igračaka te administrativnih poslova vezanih uz financije.

Anita Brajković Skoko

Anita Brajković Skoko

Stručna savjetnica

Anita je stručna savjetnica, službenica za informiranje i koordinatorica za zaštitu na radu u ZICER-u. Voditeljica je tehničkog tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba, trenerica za profesionalnu orijentaciju mladih, mentorica te predavačica na projektu EDUBIZ.
Tijekom dvadesetogodišnje karijere u ZICER-u, radila je na poslovima savjetovanja i edukacije poduzetnika i branitelja kao stručna savjetnica za marketinške i edukacijske poslove, kao predavačica i organizatorica poslovne edukacije te u provedbi domaćih i EU projekata. Organizirala je 480 seminara i predavanja na kojima je sudjelovalo 9600 polaznika. Mentorica je HAMAG-BICRO-a na projektu Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora, trener e-Poslovanja i koautorica brošure za poduzetnike Priprema IT stručnjaka za poduzetništvo. Kontinuirano se usavršava te je završila Londonsku školu za odnose s javnošću.

Ljubica Ćurić

Ljubica Ćurić

Suradnica

Ljubica je prva osoba s kojom ćete pričati ili je dobiti na telefon za sve potrebne informacije u ZICER Plavom uredu. Zadužena je za informiranje potencijalnih poduzetnika o aktivnostima te administrativnu i tehničku podršku. Uz to, brine o prijavama na edukacije, edukativnim materijalima, kao i zadovoljstvu naših predavača.
Već deset godina svakodnevno je na usluzi članovima i posjetiteljima ZICER-a, dok zadnje četiri godine stoji na usluzi budućim poduzetnicima u sklopu ZICER Plavog ureda.

Mateja Gudelj

Mateja Gudelj

Viša stručna suradnica

Mateja radi na poslovima vezanim uz EU projekte u kojima je ZICER partner. Zadužena je za njihovu provedbu i administraciju, podršku u organiziranju i provođenju projektnih aktivnosti, pripremu izvješća te redovito praćenje provedbe projekata i internu komunikaciju i koordinaciju projektnih aktivnosti.
Mateja je diplomirala javnu upravu na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Prije ZICER-a radila je administrativne, upravne i materijalno financijske poslove u privatnom sektoru.

Vedrana Holjevac

Vedrana Holjevac

Suradnica

Vedrana je zadužena za operativno provođenje programa potpore – programe samozapošljavanja Grada Zagreba, program potpore inovatorima Grada Zagreba te program Provjere inovativnog koncepta (PoC) u suradnji s HAMAG-BICRO-m. Sudjeluje i na poslovima javne nabave te analizi provedbe projekata.
Kroz svoje šesnaestogodišnje iskustvo sve gleda kroz količinu obrađenih računa, izvoda i izvještaja. Presjek joj je trenutno u ZICER Plavom uredu gdje stječe neka nova znanja i radna iskustva.

Merima Mehadžić

Merima Mehadžić

Viša stručna suradnica

Merima radi kao suradnica u pravnoj službi društva te je zadužena za pravne, administrativne i tehničke poslove. Sudjeluje u timovima za provođenje edukacija i savjetovanja poduzetnika kroz projekte. Daje i prima potrebne obavijesti i informacije poduzetnicima koji koriste usluge društva te djelatnicima.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija stekla je i višegodišnje iskustvo radeći u multinacionalnim društvima, kako u istraživačkom timu u području organizacije, tako i u administrativnim poslovima društva. Usavršava se u pravnim područjima vezanim uz radno pravo.

Valentino Vraneković

Valentino Vraneković

Viši stručni suradnik

Valentino upravlja IT infrastrukturom i drugom tehničkom opremom. Tehnička je podrška za korisnike i zaposlenike ZICER-a te pri projektima i događajima. Upravlja i brine oko laboratorija opremljenih u projektu Startup Factory Zagreb.
Po zanimanju je stručni specijalist inženjer informacijske sigurnosti i digitalne forenzike.

Hrvoje Grbeš

Hrvoje Grbeš

Viši stručni suradnik

U programu inkubacije poduzetnika Hrvoje je zadužen za administrativnu i tehničku podršku. Dio je tima koji brine za funkcioniranje laboratorija opremljenih u projektu StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije.
Hrvoje je po zanimanju inženjer elektrotehnike.

Dina Herenda

Dina Herenda

Viša stručna suradnica

Dina je zadužena za svakodnevnu komunikaciju i korespondenciju s korisnicima. Odgovorna je za rješavanje operativnih problema i zadataka u vezi s korištenjem prostora u ZICER-u te za pravovremeno i potpuno unošenje podataka u svrhu izrade izvještaja. Također, dio je tima za provedbu EU projekta CE-Connector.
Diplomirala je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, smjer Menadžment nakon čega je nekoliko godina radila kao prodajni predstavnik u Hrvatskom telekomu.

Luka Borić

Luka Borić

Viši stručni suradnik

Luka održava i administrira mreže, sustave i računala zaposlenika te korisnika ZICER-a. Kao tehnička podrška sudjeluje u ZICER-ovim događajima te održava opremu i dijelove inventara ZICER-a. Također, dio je tima zaduženog za upravljanje i brigu o laboratorijima opremljenih u projektu Startup Factory Zagreb.
Inženjer je informatike na preddiplomskom studiju Tehničkog Veleučilišta u Zagrebu.

Dino Kalac

Dino Kalac

Viši stručni suradnik

Kao dio tima koji radi na programu inkubacije poduzetnika, Dino je zadužen za tehničku podršku prilikom organizacije i provedbe događaja u organizaciji ZICER-a te događaja organiziranih od strane vanjskih organizacija.
Diplomirao je na Visokom učilištu Effectus, smjer financije i pravo. Kroz dugogodišnji rad u turizmu kao voditelj turističke agencije i poslovanja ugostiteljsko turističkog obrta stekao je znanja i vještine u upravljanju poslovnim procesima.

Viktorija Sopek

Viktorija Sopek

Suradnica u financijama

Viktorija je zadužena za operativne računovodstvene i knjigovodstvene poslove te administrativne i tehničke poslove u sklopu vođenja društva.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Tijekom višegodišnjeg staža u međunarodnim tvrtkama u računovodstvenom odjelu stekla je iskustvo i znanje na području financija i računovodstva.