Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 1.900.000.000,00 HRK.

Predmet Poziva

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Iznos i intenzitet potpore

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore ovisi o vrsti ulaganja, lokaciji ulaganja i veličini poduzeća i može se kretati od 35-80%.

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova) ne može biti viša od 10 milijuna eura, bez PDV-a.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće, pod uvjetom da dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje  inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija, što uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala

Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese (npr. trošak gradnje i/ili rekonstrukcije zgrada, trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2, uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd), nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja i sl.)
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (npr. postavljanje sustava za proizvodnju električne ili toplinske/rashladne energije i sl.)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.

 • od 1. kolovoza 2022. godine u 11.00 sati do 1. prosinca 2022. godine u 11.00 sati.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.