Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 206.000.000,00 HRK

Cilj Poziva

Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Iznos i intenzitet potpore

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)
 • najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište, odnosno o skupini u koju je dotična JP(R)S razvrstana:

– Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti

– Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti

– Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti

– Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti (Grad Zagreb!)

 Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora

 • biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća
 • imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog. Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora
 • u projektnom prijedlogu navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti

Prijavitelj može imati samo jedan projektni prijedlog, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. S jednim prijaviteljem može se sklopiti samo jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po ovom Pozivu.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje
  • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima. Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
  • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
  • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
  • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
  • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
  • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta
 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura).

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. srpnja 2022. u 11 sati – do 12. kolovoza 2022.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.