Bespovratne potpore za digitalizaciju

28. 06. 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 206.000.000,00 HRK

Cilj Poziva

Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Iznos i intenzitet potpore

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)
 • najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište, odnosno o skupini u koju je dotična JP(R)S razvrstana:

– Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti

– Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti

– Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti

– Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti (Grad Zagreb!)

 Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora

 • biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća
 • imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog. Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora
 • u projektnom prijedlogu navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti

Prijavitelj može imati samo jedan projektni prijedlog, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. S jednim prijaviteljem može se sklopiti samo jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po ovom Pozivu.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje
  • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima. Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
  • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
  • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
  • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
  • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
  • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta
 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura).

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. srpnja 2022. u 11 sati – do 12. kolovoza 2022.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ostale novosti i projekti

Rezultati natječaja za inovatore Grada Zagreba 2022.

Grad Zagreb je još jednom podržao zagrebačke inovatore u obliku dodjele bespovratnih potpora ukupnog fonda 500.000 kuna. Ovaj program potpore inovatorima se provodi od 1998. godine, cilj mu je komercijalizacija inovacija, a njime se...

Upoznaj #zicer mentore: Danijela Simeunović

Dobar mentor ključan je za rast i neprocjenjiva vrijednost u poslovanju. Izvor je znanja i podrške. ZICER mentori vrhunski su stručnjaci koji naše startupove prate i pomažu im u svakom aspektu razvoja.   Glavna svrha mentora je pomoći poduzetnicima s...

Business Development and Innovation Croatia

Treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia za područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation and Blue Browth) objavljen je 23. studenoga 2022. godine i bit će...