Sudjelujte na ViennaUP startup festivalu!

15. 05. 2024.

Poziv za sufinanciranje troškova za internacionalizaciju kroz sudjelovanje na ViennaUP startup festivalu

Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova za internacionalizaciju Poduzetnika ZICER-a kroz sudjelovanje na ViennaUP startup festivalu.
Cilj Poziva je poticanje Poduzetnika na internacionalizaciju i proširivanje poslovanje na nova tržišta.
Sudjelovanje na ViennaUP-u omogućiti će Poduzetnicima jačanje i širenje suradnje s poduzetnicima iz Europe i svijeta te otvaranje novih tržišta. U sklopu ViennaUP-a 5. 6. 2024. od 17:30 do 21:00h bit će organiziran meetup Cro startup Network na kojem će Poduzetnici imati priliku povezati se s investitorima.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAMA: Austrija, Beč od 3. 6. do 9. 6. 2024. godine.

Na Poziv se mogu prijaviti Poduzetnici koji se nalaze u programu inkubacije ili akceleracije u ZICER-u.

ZICER sufinancira troškove putovanja, smještaj, najam prezentacijskog prostora i opreme na navedenom ViennaUp-u (ukoliko je primjenjivo), kotizaciju za sudjelovanju na događajima u sklopu ViennaUP-a te kotizaciju za sudjelovanje na meetupu Cro startup Network.

Po predmetnom Pozivu jednom Poduzetniku se mogu sufinancirati gore navedeni troškovi za sudjelovanje do 2 osobe na ViennaUP-u.

Uz prijavu, Poduzetnici moraju dostaviti:
• Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (preuzmite ovdje)
• Motivacijsko pismo (max. 1 stranica):
Navesti osnovne informacije o poslovnom subjektu (naziv, OIB, sjedište, djelatnost), podatke o osobi za kontakt (ime i prezime, funkcija, adresa, telefon i e-mail). Navesti motivaciju i opravdanost za sudjelovanje na ViennaUP-u, tržišni / izvozni potencijal Poduzetnika i spremnost za ulaganje.
• Procjena troškova sudjelovanja na ViennaUP-u koja uključuje odabir događaja naplatnog karaktera u sklopu festivala.

Potpora u vidu sufinanciranja se može dodijeliti uz uvjet da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u Uredbi Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.) (dalje: Uredba o potporama male vrijednosti) poštovana.

Predajom prijave Poduzetnik izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te da prihvaća sva pravila i odredbe Poziva.

Nepotpune i/ili nepravovremeno poslane prijave neće se razmatrati.

Ocjenu podnesenih prijava provodi Povjerenstvo koje se imenuje sukladno Pravilniku o korištenju usluga ZICER-a.

Kriteriji za odabir Poduzetnika:

Minimalni prag za prihvatljivost za sufinanciranje troškova internacionalizacije je 10 bodova.

Maksimalan iznos potpore koja se može dodijeliti iznosi 70% ukupnih troškova sudjelovanja na ViennaUP-u, te 100% troškova za kotizaciju za sudjelovanje na meetupu Cro startup Network u sklopu ViennaUP-a.

Poduzetnik je obvezan sudjelovati s minimalno 30% vlastitih sredstava za financiranje troškova povezanih sa sudjelovanjem na ViennaUP-u osim za kotizaciju za sudjelovanje na meetupu Cro startup Network.

Odluku o visini financijske potpore Poduzetniku donosi Uprava ZICER-a na prijedlog Povjerenstava.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog Poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Obveze Poduzetnika:

• Pružanje informacija za potrebe predstavljanja na ViennaUP-u.
Sudjelovanje i prezentacija Poduzetnika u sklopu ViennaUP-a i meetupa Cro startup Network.
• Povrat potpore u slučaju odustajanja od sudjelovanja na ViennaUp-u i meetupa Cro startup Network.

Popunjavanjem Prijave, odnosno sudjelovanjem na ViennaUP-u svaka osoba daje suglasnost ZICER- u za prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka. ZICER će postupati s osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i drugim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. ZICER će koristiti prikupljene podatke o Sudionicima isključivo u svrhu provođenja ViennaUP-a.

ZICER obavještava svaku osobu koja će se prijaviti za sudjelovanje na ViennaUP-u da će prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba prijavljenih na ViennaUP-u kao što su: ime i prezime, e-mail adresa i broj mobitela.

Voditelj obrade ovim putem obavještava svaku osobu koja se prijavi na ViennaUP da će se osobni podaci Prijavitelja/Sudionika objaviti na web stranici ZICER-a.

Osobe koje se prijave za sudjelovanje na ViennaUP podatke daju dobrovoljno te su ovlaštene opozvati svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka na dpo@zicer.hr ili putem pošte na adresu Voditelja obrade. U navedenom slučaju prijavljeni Sudionik gubi pravo na sudjelovanje na ViennaUP-u. Svaki prijavitelj/Sudionik ima u svakom trenu pravo pristupa svojim podacima, odnosno tražiti uvid u svoje osobne podatke i zatražiti njihovo ispravljanje.

Poziv je otvoren do 20. 5. 2024. godine do 12:00 sati. Prijave (Izjava o DPMV, motivacijsko pismo i procjenu troškova sudjelovanja na ViennaUP-u) se dostavljaju putem e-maila: inkubacija@zicer.hr.

Dokument Poziva preuzmite ovdje.

Prijavitelji će o rezultatima Poziva biti direktno obavješteni putem e-maila najkasnije do 22. 5. 2024. godine.

DPMV izjavu preuzmite ovdje.

Pravilnik o korištenju usluga ZICER-a preuzmite ovdje.

Ostale novosti i projekti

Upoznajte startup Review Booster Pro!

Upoznajte Review Booster Pro, startap koji unutar ZICER-a razvija svoju platformu za povećanje interakcije s krajnjim korisnicima! „Uz pomoć NFC tehnologije, odnosno proizvoda u koje je implementiran NFC čip, komuniciramo sve ono što neka tvrtka želi komunicirati sa...

U ZICER-u održan Startup Ecosystem Croatia događaj!

Kakav fantastičan B2B događaj! Jučer je u ZICER-u održan Startup Ecosystem Croatia događaj kroz koji je hrvatska startup zajednica postala još bliža austrijskoj! Uz poticajna predstavljanja ABA - INVEST in AUSTRIA i BABEG | Invest in Carinthia, te inspirativne priče o...