Pokreni nešto svoje 2023.

02. 03. 2023.

Program potpore poduzetnicima ACT Grupe „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima odgovarajući na njihove potrebe za financijskom i mentorskom potporom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja.

Ove godine program doživljava svoje sedmo izdanje, podržavajući projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz mentorsku podršku i bespovratna financijska sredstva do 7.000 EUR. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o.

Cilj programa

Važan kriterij pri odabiru je postojanje pozitivnog društvenog utjecaja. Podržavaju se poduzeća koja su već implementirala ili tek razvijaju društvenu ili ekološku inovaciju.

Društvena inovacija rješava društvene probleme, pa tako obuhvaća svaku intervenciju ili promjenu koja donosi pristup, mogućnosti ili nove prilike skupini koja prije te prilike nije imala. Svi oblici inovacija koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ili optimiziraju korištenje resursa su po definiciji ekološki oblik inovacije.

Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelj na ovaj poziv je:

 • subjekt koji u trenutku prijave jest mikropoduzeće,
 • osoba koja nema poduzeće (odn. nije poduzeće) u trenutku prijave, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Korisnik potpore bit će to novoosnovano poduzeće.

Nije dozvoljena izmjena korisnika potpore, npr. s poduzeća koje se prijavilo na drugo poduzeće, ili s osobe prijavitelja koja nema poduzeće na neko već postojeće poduzeće.

Poduzeće korisnik mora imati utjecaj na Hrvatsku barem djelomično. Sjedište poduzeća mora biti u Hrvatskoj.

Ostali uvjeti:

 • prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
 • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • protiv odgovorne osobe prijavitelja se ne vodi kazneni postupak.

Poduzeće koje je bilo korisnik potpore programa Pokreni nešto svoje u nekoj od prethodnih godina ne može se ponovno natjecati za potporu prijavom na ovogodišnjem natječaju.

Potpora poduzećima, financiranje i trajanje podrške

 • Mentorska potpora

Partneri programa, ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. će ugovorenim poduzećima za vrijeme trajanja potpore osigurati pristup besplatnom:

 • mentorstvu u razvoju poduzeća;
 • mentorstvu u svrhu postizanja pozitivnog društvenog utjecaja;
 • mentorstvu za pojedine funkcije poduzeća, sukladno specifičnim potrebama poduzeća.

Za financiranje poduzeća u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 50.000,00 €. Ove godine se financijska potpora isplaćuje u obliku nagrade na kraju podrške i utrošak sredstava poduzeća ne moraju pravdati nositeljima programa.

Bit će podržano 10 poduzeća:

 • 5 poduzeća će biti nagrađeno s iznosom od 7.000 €, a
 • 5 poduzeća s iznosom od 3.000 €.

Poduzeća koja će dobiti veću nagradu će biti odabrana na kraju podrške prema kriteriju primjene dobivenog znanja za poboljšanje poslovanja i po kriteriju sudjelovanja na aktivnostima podrške.

Trajanje podrške

Vrijeme trajanja podrške je 6 mjeseci. Početak provedbe podrške će biti oko 15. svibnja, a podrška završava oko 15. studenoga 2023. godine.

Ciljevi podrške

Za prijavu su prihvatljive jasne i konkretne akcije, koje će donijeti promjenu kakva postiže dugoročno poboljšanje i dobrobit poslovanju prijavitelja. Prihvatljiva je svaka intervencija koja predstavlja razvoj poduzeća ili ostvaruje poboljšanje/optimizaciju poslovanja.

Neki primjeri promjena: razvoj i lansiranje novog proizvoda ili usluge, izmjena poslovnog modela, razvoj rada s radnicima, optimizacija ili uvođenje novih procesa, poboljšanje marketinških kanala, otvaranje novih tržišta. Lista nije konačna.

Postupak prijave

Krajnji rok za slanje prijave je 20. ožujka 2023. godine do 12:00 sati (podne), a prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca na: http://pokreninestosvoje.hr/prijavnica.

Više informacija o samom natječaju pročitajte na službenim stranicama pokreninestosvoje.hr.

Zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja isključivo na adresu e-pošte kontakt@pokreninestosvoje.hr najkasnije do 13. ožujka do 12 sati. Odgovori na postavljena pitanja će biti javno objavljeni na web stranicama Programa 7. i 14. ožujka.

Ostale novosti i projekti

Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“. Predmet Poziva Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin...