Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023.

11. 04. 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je program dodjela potpore male vrijednosti Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2023. godini. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 2.654.455 eura.

Program je podijeljen na 3 mjere:

 • Mjera A – Restorani,
 • Mjera B – Agencije,
 • Mjera C – Plovni objekti za krstarenje.

Cilj programa

Glavni cilj programa je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva. Uz to, program doprinosi:

 • razvoju održivih turističkih proizvoda,
 • poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš,
 • razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga,
 • kružnom gospodarstvu,
 • povećanju energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive aktivnosti

 • Mjera A

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 56.1 – Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Prihvatljivi su subjekti registrirani sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07, NN 82/09, NN 75/12, NN 69/13).

Prihvatljive su aktivnosti:

 • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata (ulaganje u zamjenu profesionalne ugostiteljske opreme, ulaganje u energetski učinkovitije sustave grijanja, rasvjete i OIE, ulaganje u nabavu nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo),
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa u pružanju u pružanju ugostiteljskih usluga (nova IKT i audio/video rješenja, softver),

Najniži iznos potpore za Mjeru A iznosi 6.000 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 25.000 EUR.

 • Mjera B

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja.

Prihvatljivi su subjekti (agencije) upisani u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, NN 25/19, NN 98/19, NN 42/20, NN 70/21) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno Zakonu (NN 68/07, NN 88/10, NN 30/14, NN 152,14).

Prihvatljive su aktivnosti:

 • Ulaganje u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga (nabava opreme za realizaciju paket aranžmana uključujući i opremu/program za osobe s invaliditetom),
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje agencijskih usluga (nova IKT i audio/video rješenja, softver).

Najniži iznos potpore za Mjeru B iznosi 4.000 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 8.000 EUR.

 • Mjera C

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 50.10. – Pomorski i obalni prijevoz putnika.

Prihvatljivi su subjekti – postojeći plovni objekti za krstarenje registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje (NN 68/19).

Prihvatljiva je aktivnost:

 • Ulaganje u zelenu tranziciju plovnih objekata za krstarenje (ulaganje u opremu/uređaj za desalinizaciju, uređaj za biokemijsko pročišćavanje otpadnih voda)

Najniži iznos potpore za Mjeru C iznosi 6.000 EUR, a najviši iznos potpore iznosi 20.000 EUR.

Intenzitet potpore

Za provedbu programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.654.455 EUR, a intenzitet potpore iznosi do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Način podnošenja prijave

Prijave se zaprimaju do 05. svibnja 2023. godine, a podnose se isključivo online putem portala eTurizama prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

Ostale novosti i projekti

Upoznajte startup Review Booster Pro!

Upoznajte Review Booster Pro, startap koji unutar ZICER-a razvija svoju platformu za povećanje interakcije s krajnjim korisnicima! „Uz pomoć NFC tehnologije, odnosno proizvoda u koje je implementiran NFC čip, komuniciramo sve ono što neka tvrtka želi komunicirati sa...