Komercijalizacija inovacija

06. 04. 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 380 milijuna kuna.

Provedbeno tijelo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Iznos potpore

Od 760.000,00 kuna do 5.320.000,00 kuna.

Predmet i svrha programa

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Potaknut će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore

  • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga – do 50% prihvatljivih troškova
  • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga – do 50% prihvatljivih troškova
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. – 45-55% za Grad Zagreb
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom – do 50% prihvatljivih troškova
  • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore) – do 75% prihvatljivih troškova

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada)  u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu može imati samo jedan projektni prijedlog.

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ostale novosti i projekti

Upoznajte startup Review Booster Pro!

Upoznajte Review Booster Pro, startap koji unutar ZICER-a razvija svoju platformu za povećanje interakcije s krajnjim korisnicima! „Uz pomoć NFC tehnologije, odnosno proizvoda u koje je implementiran NFC čip, komuniciramo sve ono što neka tvrtka želi komunicirati sa...