Komercijalizacija inovacija

06. 04. 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 380 milijuna kuna.

Provedbeno tijelo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Iznos potpore

Od 760.000,00 kuna do 5.320.000,00 kuna.

Predmet i svrha programa

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Potaknut će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore

  • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga – do 50% prihvatljivih troškova
  • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga – do 50% prihvatljivih troškova
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. – 45-55% za Grad Zagreb
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom – do 50% prihvatljivih troškova
  • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore) – do 75% prihvatljivih troškova

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada)  u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu može imati samo jedan projektni prijedlog.

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ostale novosti i projekti

Rezultati natječaja za inovatore Grada Zagreba 2022.

Grad Zagreb je još jednom podržao zagrebačke inovatore u obliku dodjele bespovratnih potpora ukupnog fonda 500.000 kuna. Ovaj program potpore inovatorima se provodi od 1998. godine, cilj mu je komercijalizacija inovacija, a njime se...

Upoznaj #zicer mentore: Danijela Simeunović

Dobar mentor ključan je za rast i neprocjenjiva vrijednost u poslovanju. Izvor je znanja i podrške. ZICER mentori vrhunski su stručnjaci koji naše startupove prate i pomažu im u svakom aspektu razvoja.   Glavna svrha mentora je pomoći poduzetnicima s...

Business Development and Innovation Croatia

Treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia za područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation and Blue Browth) objavljen je 23. studenoga 2022. godine i bit će...