Kako startup akceleratori ubrzavaju razvoj tima?

01. 12. 2021.

Ako ste u svijetu startupova (a sigurno jeste ako ovo čitate) onda znate kako akceleracijski programi na početku poslovanja mogu biti od velike pomoći.

No što zapravo rade startup akceleratori i zašto su toliko korisni? Često se akceleratori povezuju s institucijama koje podržavaju startupove u ranoj fazi, kao što su na primjer inkubatori, poslovni anđeli i fondovi rizičnog kapitala.

Rad Iana Hathawaya, kojeg je objavio Brookings Institution, pojašnjava gore istaknute nedoumice. Prema Hathawayu, akceleratori igraju sve veću ulogu u startup zajednicama diljem Sjedinjenih Država i šire. Istraživanja i pračenja pokazuju značajan potencijal akceleratora za poboljšanje ishoda startupa i za prelijevanje tih prednosti u cijeli startup ekosustav. Mjerljivi utjecaj akceleratora na uspjeh uvelike varira među programima, pa ako odlučite ići u tom smjeru, prikupite sve prave informacije i birajte pametno.

Akceleratori podupiru tvrtke koje su u ranoj fazi razvoja, kroz obrazovanje, mentorstvo i financiranje. Timovi/poduzeća ulaze u akceleratore privremeno da bi od njih dobili konkretnu podršku u svom razvoju i rastu. Korisnici akceleracijskih programa posebno ističu intenzivnu, brzu i impresivnu edukaciju usmjerenu na ubrzavanje životnog ciklusa mladih inovativnih tvrtki, koja sažima višegodišnje učenje u samo nekoliko mjeseci.

Istraživanja pokazuju (Cohen, S., Hochberg, Y.) da postoje četiri čimbenika koja čine akceleratore jedinstvenim, a to su: privremenost, funkcioniraju po principu kohorta i vođenog mentoriranja, a kulminiraju grandioznom završnicom programa ili demo danom. Niti jedna od prethodno spomenutih institucija u ranoj fazi – inkubatori, poslovni anđeli niti fondovi rizičnog kapitala nemaju ove zajedničke elemente. Akceleratori s prethodno navedenim institucijama dijele usredotočenost na pomoć startupovim u ranoj fazi njihova razvoja, ali su ujedno i jasno različiti, s različitim poslovnim modelima i strukturama poticaja.

Korisnici povezuju iskustvo akceleratora s impresivnim obrazovanjem, gdje intenzivno i usredotočeno osnivači tvrtki dobivaju priliku steći sva potrebna znanja potrebna poduzetniku-početniku kao i dodatno razviti svoju poslovnu ideju.  Učenje kroz rad ključno je za proces skaliranja pothvata, a prema Feldu i suradnicima, svrha akceleratora je, ubrzati taj proces.

U Zagrebačkom inovacijskom centru upravo je završio šesti ciklus Startup Factoryja, prvog hrvatskog startup akceleratora. Startup Factory je nagrađivani program koji startupima olakšava poslovanje, osobito tijekom početnih faza razvoja. ZICER im pomaže u stvaranju visokokvalitetnih, inovativnih proizvoda, širenju na nova tržišta i povećanju prihoda. Cilj je da startupovi unovče svoje ideje i održivo razvijaju svoje poslovanje. U 2021. godini najboljim timovima je osigurana no-equity financijska podrška iz novčanog fonda vrijednog 800.000,00 kn koje dodjeljuje Grad Zagreb kao i kontinuirana podrška ZICER-a.

Tijekom jednomjesečnog razdoblja, 12 timova/startupova uz stručnu pomoć ZICER-ovog tima i mentora radili su na razvoju svojih tehnoloških proizvoda. Program je uključivao radionice, mentoriranje, industrijske razgovore, treninge poduzetničkih kompetencija i umrežavanje. Više o finalu na Zagreb Connectu i pobjednicima Startup Factoryja pročitajte OVDJE.

Kako se povezati s investitorima ili pronaći startup za financiranje? Uključite u CE-Connector zajednicu!

Za sva poduzeća koja traže svoje poslovne anđele, kao i za poslovne anđele koji su zainteresirani za investiranje u inovativne startupove kroz projekt CE-Connector oformili smo transregionalnu platformu koja se sastoji od 6 zemalja i koja osigurava podršku startupovima s inovativnim rješenjima u području energije i održivog okoliša, sigurnosti i novih tehnologija kroz povezivanje s poslovnim anđelima. Hrvatski partneri zaduženi za provedbu projekta su ZICER – Zagrebački inovacijski centar i Invento Capital Partners. 

Treći krug prijava za startupove i poslovne anđele je otvoren do 31. prosinca 2021. godine. Prijaviti se možete putem linka.

Za više informacija o platformi posjetite web stranicu projekta, pratite nas na društvenim mrežama ili nam se obratite e-mailom na ce-connector@zicer.hr.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

What Startup Accelerators Really Do

If you are in the world of startups, then for sure you know that Accelerators are a great help. But, what Startup Accelerators really do, and why are they so helpful? They are commonly misunderstood or mistakenly lumped in with other institutions supporting early-stage startups, such as incubators, angel investors, and early-stage venture capitalists.

In an Ian Hathaway analysis published by the Brookings Institution, those doubts are clearly explained. According to Hathaway, accelerators are playing an increasing role in startup communities throughout the United States and beyond. Early evidence demonstrates the significant potential of accelerators to improve startups’ outcomes, and for these benefits to spill over into the broader startup community. The measurable impact accelerators have on performance varies widely among programs, so if you choose to go in that direction, gather all the right information and choose smartly.

Startup accelerators support early-stage, growth-driven companies through education, mentorship, and financing. Startups enter accelerators for a fixed period of time, and as part of a cohort of companies. The accelerator experience is a process of intense, rapid, and immersive education aimed at accelerating the life cycle of young innovative companies, compressing years’ worth of learning by doing into just a few months.

Research shows (Cohen, S., Hochberg, Y.) that there are four distinguishing factors that make accelerators unique: they are fixed-term, cohort-based, and mentorship-driven, and they culminate in a graduation or “demo day.” None of the other previously mentioned early-stage institutions — incubators, angel investors, or seed-stage venture capitalists — have these collective elements. Accelerators may share with these others the goal of cultivating early-stage startups, but it is clear that they are different, with distinctly different business models and incentive structures.

The users link the accelerator experience to immersive education, where a period of intense, focused attention provides company founders an opportunity to learn at a rapid pace. Learning-by-doing is vital to the process of scaling ventures, and the point of accelerators, suggests Feld and others, is to accelerate that process. In this way, founders compress years’ worth of learning into a period of a few months.

Zagreb Innovation Center (ZICER) compleated the sixth generation od Startup Factory – the first Croatia startup accelerator. It is a tailor-made, award-winning program that makes it easier for startups to do business, especially during the initial development stages. ZICER assists them with creating high-quality, innovative products, expanding into new markets and increasing revenue. The goal is for startups to monetize their ideas and sustainably grow their businesses. In 2021, the best teams/startups are awarded from a fund worth HRK 800.000,00 and receive ZICER’s continued support.

During the one-month period, 12 teams and startups worked on their tech product development and are guided by the program coordination team and mentors. The program has been designed around three intensive 2–3-day bootcamps. Bootcamps included workshops, industry talks and networking events.

The third round of applications for startups and business angels in CE-Connector network is open until December 31, 2021. You can apply via the link.

For more information about the CE-Connector platform, visit the project website, follow on social networks, or contact by e-mail at ce-connector@zicer.hr.

Ostale novosti i projekti

Rezultati natječaja za inovatore Grada Zagreba 2022.

Grad Zagreb je još jednom podržao zagrebačke inovatore u obliku dodjele bespovratnih potpora ukupnog fonda 500.000 kuna. Ovaj program potpore inovatorima se provodi od 1998. godine, cilj mu je komercijalizacija inovacija, a njime se...

Upoznaj #zicer mentore: Danijela Simeunović

Dobar mentor ključan je za rast i neprocjenjiva vrijednost u poslovanju. Izvor je znanja i podrške. ZICER mentori vrhunski su stručnjaci koji naše startupove prate i pomažu im u svakom aspektu razvoja.   Glavna svrha mentora je pomoći poduzetnicima s...

Business Development and Innovation Croatia

Treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia za područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation and Blue Browth) objavljen je 23. studenoga 2022. godine i bit će...