Dokazivanje inovativnog koncepta

25. 08. 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.

Predmet Poziva

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Cilj Poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji

 • mikro, malo ili srednje poduzeće,
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja (kao što su: sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost uz predavanja, objavljivanje ili prijenos znanja.

Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno.

Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom.

Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra provode projekt samostalno.

Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih prepoznatih centara.

Lista odabranih prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.

ZICER je jedan od odabranih Prepoznatih centara u ovom programu, pa sva pitanja možete postaviti našem predstavniku na adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr.

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Grupa A:
  • Izrada prototipa;
  • Demonstracija tehničke izvedivosti.
 • Grupa B:
  • Analiza tržišta;
  • Izrada studije izvedivosti;
  • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.
 • Grupa C:
  • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Neprihvatljive projektne aktivnosti

 • aktivnosti koje se odnose na ulaganja u svrhu jačanja proizvodnih ili prodajnih kapaciteta prijavitelja i/ili partnera;
 • ostale aktivnosti koje ne spadaju u prihvatljive aktivnosti iz Grupa A, B i C;
 • aktivnosti koje se odnose na fosilna goriva, uključujući daljnju upotrebu;
 • aktivnosti u okviru EU-ova sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti;
 • aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu. Ovo isključenje ne odnosi se na radnje u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničku biološku obradu, gdje su radnje u okviru ove mjere u svrhu povećanja energetske učinkovitosti ili naknadne ugradnje u operacijama recikliranja odvojenog otpada za kompostiranje biootpada i anaerobne digestije bio-otpada, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne rezultiraju povećanjem kapaciteta za preradu otpada u postrojenjima ili produljenjem životnog vijeka postrojenja; za što se pružaju dokazi na razini postrojenja.;
 • aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.

Intenzitet potpore

Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 200.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 36.165.000,00 HRK.

Rok i način prijave

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.

Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Više informacija o samom natječaju i svu natječajnu dokumentaciju možete naći na službenoj stranici natječaja.

Ostale novosti i projekti

Kako zaraditi od dodatnog posla?

Uz redovni rad razmišljate o zaradi od dodatnog posla? Frane Šesnić, direktor ZICER-a, pojašnjava kakve su vam mogućnosti. „U uvjetima inflacije i visokih troškova života, što se posebno odnosi na cijene hrane, kao i rasta plaća koje generalno ne prate realne...

Poziv na radionicu o intelektualnom vlasništvu

Kako prepoznati intelektualno vlasništvo u vašem startupu, zašto ga zaštititi i kakvu vam konkurentsku prednost donosi zaštita?Odgovore doznajte u ZICER-u, 12. ožujka od 10 sati, na besplatnoj radionici koja će se održati prema programu: Sudjelovanje je besplatno uz...