Dodjela lokacije za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge povodom božićnih blagdana 2023.

21. 04. 2023.

Grad Zagreb raspisao je Javni natječaj za dodjelu lokacije – mjesta na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge povodom božićnih blagdana.

U natječaju je definirana 21 lokacija – mjesta koja se na korištenje dodjeljuju u razdoblju od 29. studenog 2023. do 7. siječnja 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Ponudu na Javni natječaj može podnijeti fizička osoba obrtnik te pravna osoba odnosno zajednica ponuditelja.

Način i rok prijave

Ponuda se podnosi do 14. svibnja 2023. u pisanome obliku

Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalne poslove i javne površine; Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame, u zatvorenoj omotnici, s naznakom

“NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA NA LOKACIJAMA-MJESTIMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2023.”, preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 23. svibnja 2023., s početkom u 10:00 sati na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb.

Svi detalji oko postupka provođenja ovog natječaja, potrebne dokumentacije, popis lokacija, namjenu te početni iznos jednokratne naknade mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/610-1151 radnim danima od 8,00 do 15,30 sati te pronaći na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba pod rubrikom „ČESTA PITANJA“.

Ostale novosti i projekti

Upoznajte startup Review Booster Pro!

Upoznajte Review Booster Pro, startap koji unutar ZICER-a razvija svoju platformu za povećanje interakcije s krajnjim korisnicima! „Uz pomoć NFC tehnologije, odnosno proizvoda u koje je implementiran NFC čip, komuniciramo sve ono što neka tvrtka želi komunicirati sa...