Dodjela lokacija za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana 2023.

21. 04. 2023.

Raspisan je javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga.

Lokacije s mjestima dodjeljuju se na korištenje na razdoblje od 29. studenog 2023. do 7. siječnja 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Ponudu na javni natječaj može podnijeti fizička osoba obrtnik, pravna osoba ili zajednica ponuditelja.

Zajednicu ponuditelja čine:

  1. organizator/i manifestacija/e,
  2. članovi zajednice koji u sklopu manifestacije organiziraju prigodnu prodaju te
  3. članovi zajednice koji u sklopu manifestacije pružaju ugostiteljske usluge.

Organizator manifestacije ujedno može biti član naveden pod b) i c).

Ponuditelji moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20% ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za pojedinu lokaciju s mjestima.

Rok i način prijave

Ponuda se podnosi do 14. svibnja 2023. u pisanome obliku

Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalne poslove i javne površine; Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2023. (u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga)”, preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 22. svibnja 2023. s početkom u 10:00 sati, na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb.

Sve informacije oko postupka provođenja ovog natječaja mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/610-1151 radnim danima od 8:00 do 15:30 sati te pronaći na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba pod rubrikom „ČESTA PITANJA“.

Ostale novosti i projekti

Prijavite se na nove programe akceleracije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) osmislila je u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE cjelovit sustav podrške za sva novoosnovana inovativna poduzeća, inovativne razvojne timove i pojedince u svim regijama Hrvatske. Program obuhvaća...