Aktualni projektni natječaji

Ideas Powered for Business

Rok za prijavu: 31.7.2021. 23:59

Zakup poslovnih prostora 2/21

Rok za prijavu: 2.7.2021. 12:00

Nevjerojatni

Rok za prijavu: 31.5.2021. 23:59

Zakup poslovnih prostora 2021.

Rok za prijavu: 11.5.2021. 23:59

EUREKA 2021.

Rok za prijavu: 3.5.2021. 23:59

Zakup kioska na području Grada Zagreba

Rok za prijavu: 1.4.2021. 23:59

Pokreni nešto svoje 2021.

Rok za prijavu: 28.2.2021. 12:00

Zakup poslovnih prostora 7/20

Rok za prijavu: 29.1.2021. 12:00