DanubePeerChains: Integrated capacity building and training programme

05. 10. 2021.

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj DanubePeerChains je primarno osnažiti Organizacije za podršku tržištu rada (LSO) i Organizacije za podršku poduzetnika (BSO)  zajedno sa njihovim ciljnim skupinama (primarno poduzetnika i zaposlenika MSP-ova ) u izgradnji zajedničkih kapaciteta i u trenažnom pristupu, sve kako bi, u konačnici, mogli sudjelovati u inovativnim transnacionalnim lancima vrijednosti kao vrsti poslovnih modela te kako bi stekli, kako održiv ugled jednakovrijednih partnera za suradnju, tako i mogućnost napredovanja do visokokvalificiranih poslova u Dunavskoj regiji.

AKTIVNOSTI

  • Upravljanje projektom
  • Okvirni uvjeti za digitalne lance vrijednosti
  • Alati za izgradnju kapaciteta L/BSO (Organizacije za podršku tržištu rada i Organizacije za podršku poduzetnika) i obuka stručnjaka/poduzetnika
  • Implementacija Pilot akcija
  • Plan transnacionalne strategije i regionalni akcijski planovi
  • Komunikacija

OČEKIVANI REZULTATI

Da bi se postigli postavljeni ciljevi, DanubePeerChains će iskoristiti metodologije i instrumente za podršku inovacijama koji su uspješno pilotirani u povezanim Interreg projektima, premošćujući na taj način programe EU-a od dunavskog područja do alpskog prostora i srednje Europe kako bi postigli sljedeće glavne rezultate koji uzrokuju održivu pozitivnu promjenu tržišta rada i uvjeta poslovanja u dunavskoj makro-regiji:

– DanubePeerChains višenamjenski edukativni plan u ključnim dimenzijama kompetencije, koji će obuhvaćati napredne proizvodne tehnologije, upravljanje ljudskim resursima, razvoj poslovnog modela u perspektivi lanca vrijednosti, trajno će se uspostaviti širom dunavskih zemalja, pripremajući sveobuhvatnu osnovu znanja i kompetencija kako bi se omogućilo MSP + poduzetnicima i industrijama podunavskog područja za suradnju u transnacionalnim lancima vrijednosti.

– Novorazvijeni pristupi integriranom tržištu rada i poslovnim aktivnostima vezanim za poslovanje postat će dobra praksa na cijelom području dunavske regije što će dovesti do konkretnijih i ciljanih strategija i mjera kvalifikacije za daljnje unapređivanje zaposlenika MSP-a i poduzetnika u lokalne stručnjake za digitalizaciju, spremnih za zahtjeve transnacionalne suradnje u lancu vrijednosti.

– Jasno definiranje međusektorskih i transnacionalnih područja suradnje usmjerenih na digitalnu transformaciju u dunavskim zemljama potaknut će modernizaciju lokalne industrije, kvalificirati visokokvalificirane stručnjake, poboljšati prepoznatljivost poduzeća dunavskog područja kao partnera na nivou ravnopravnosti u transnacionalnoj suradnji, što konačno dovodi do gospodarskog rasta dunavske makro-regije.

PARTNERI

Lead Partner:  Business Upper Austria, Austrija

Partneri:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Slovenija

Zagrebački inovacijski centar, Hrvatska

ConPlusUltra, Austrija

Pannon Business Network Association, Mađarska

National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection, Rumunjska

Romanian Cluster Association, Rumunjska

Cluster Mechatronics & Automation, Njemačka

 R-Tech GmbH, Njemačka

School center Škofja Loka, Slovenija

Innovation and Enterpreneurship Center Tehnopolis, Crna Gora

University of Belgrade, Srbija

Foundation for Innovation, Technology and Knowledge Transfer, Bosna i Hercegovina

Montenegro Ministry of Economy, Crna Gora

Pridruženi partneri:

Institute for Work Research and Work Policy at Johannes Kepler University Linz AT, Austrija

Croatian Employment Service – Regional Office Zagreb HR, Hrvatska

Ministry of Health, Labour and Social Protection – Employment policy and

regulation of migration department, Moldavija

AP Moldovan Technology Transfer Network, Moldavija

Chamber of Economy of Montenegro ME, Crna Gora

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa europske teritorijalne suradnje – INTERREG Danube. Ukupni proračun projekta je 1.784.455 EUR, od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 145.890,50 EUR.

ULOGA ZICER-A

Zagrebački inovacijski centar d.o.o. partner je u projektu, dok je vodeći partner Business Upper Austria iz Austrije.

Projektni tim:

– Marko Helfrih

– Lidija Zadro

– Mateja Gudelj

– Željana Barišić

VRIJEME PROVEDBE

01.07.2020. – 31.12.2022.

SLUŽBENA STRANICA PROJEKTA

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubepeerchains?fbclid=IwAR0rGtCXBiw6bDFjqUh8fRHy1

Ostale novosti i projekti

Završen projekt za zeleniju budućnost – My Energy Community 

Razvojno-istraživački projekt My Energy Community, čiji je završetak predstavljen danasna svečanosti održanoj u prostorijama ZICER-a, započet je 2022. godine s ciljem razvoja platforme za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni...

Balans privatnog i poslovnog u startup svijetu

U fokusu poslovanja ReaX LAB-a je razvoj laboratorijske analitičke opreme u području zelene kemije, s posebnim naglaskom na minijaturizaciju radi smanjenja potrošnje reagensa i negativnog utjecaja na okoliš.Ovu uspješnu u ZICER-u inkubiranu tvrtku čine vrsni...