Jedan od projekata u kojem ZICER trenutno sudjeluje kao partner zajedno sa čak 14 partnera iz 9 podunavskih zemalja je projekt DanubePeerChains sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa europske teritorijalne suradnje - INTERREG Danube. 

Projekt ima za cilj osnažiti organizacije za podršku tržištu rada (LSO) i organizacije za podršku poduzetnika (BSO)  zajedno sa njihovim ciljnim skupinama (primarno poduzetnika i zaposlenika MSP-ova ) u izgradnji zajedničkih kapaciteta i u trenažnom pristupu. Također, jedan od očekivanih rezultata projekta je i definiranje međusektorskih i transnacionalnih područja suradnje usmjerenih na digitalnu transformaciju u dunavskim zemljama koje će potaknut modernizaciju lokalne industrije, kvalificirati visokokvalificirane stručnjake, poboljšati prepoznatljivost poduzeća dunavskog područja kao partnera na nivou ravnopravnosti u transnacionalnoj suradnji, što će konačno dovesti i do gospodarskog rasta dunavske makro-regije.

Više o projektnim aktivnostima možete saznati u projektnom letku i biltenu.