Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

21. 02. 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Predmet Poziva

Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji.

Pod start-up/spin off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od 5 godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji. Od poduzeća se očekuje da ima reguliran odnos s javnom istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije.

Ovim pozivom poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a pridonose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora dokazati da:

 • zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća članak 2., stavak 2. i 3. Uredbe 651/2014 i da je osnovano najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga te da još nije raspodijelilo dobit. Novoosnovano poduzeće nije postojeće poduzeće koje će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili je nastalo spajanjem ili izdvajanjem;
 • je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH;
 • ima regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta, u vidu Sporazuma s javnom istraživačkom organizacijom.

Intenzitet potpore

Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 66.000,00 EUR, a najviši 200.000,00 EUR.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 5.043.466,72 EUR.

Prihvatljive aktivnosti projekta

Projektom će se financirati aktivnosti novoosnovanih poduzeća u (su)vlasništvu mladih istraživača namijenjene razvoju inovacija u predkomercijalnoj fazi, kroz podršku razvoja proizvoda (dobra ili usluge) te povećanja spremnosti poduzeća za nove investicije. Prijavitelj uz projektnu prijavu treba priložiti elaborirani poslovni plan, kojim su adresirani ključni elementi poslovnog poduhvata.

 • Aktivnost 1: Provođenje istraživanja
  • nadogradnja tehnološkog rješenja, osmišljavanje, provjera izvedbe;
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija.
 • Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje
  • osposobljavanje/usavršavanje istraživača za razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.
   Napomena: Za svakog podržanog mladog istraživača obavezno je sudjelovanje na najmanje jednoj edukaciji o vještinama za start-up poduzeća, npr. upravljanje rizikom, upravljanje intelektualnim vlasništvom, strateško razmišljanje, poslovno planiranje, planiranje ljudskih resursa, potrebe financiranja i sl.;
 • Aktivnost 3.: Transfer znanja i tehnologije
  • analiza tržišta
  • izrada koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj strategije/plana upravljanja
  • intelektualnim vlasništvom;
  • razvoj/redefinicija poslovnog modela;
  • analiza regulatornih uvjeta;
  • diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.).
 • Aktivnost 4: Upravljanje projektom
  • upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave);
  • aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)

Neprihvatljive aktivnosti

Neprihvatljive projektne aktivnosti su:

 • aktivnosti koje se odnose na fosilna goriva, uključujući daljnju upotrebu,
 • aktivnosti u okviru EU-ova sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti,
 • aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu,
 • aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može naštetiti okolišu,
 • ostale aktivnosti koje ne spadaju u prihvatljive aktivnosti navedene u poglavlju 2.7.

Rok i način prijave

Krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. svibnja 2023. godine.

Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Više informacija o samom pozivu i pripadajućoj dokumentaciji pročitajte na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostale novosti i projekti

Završen projekt za zeleniju budućnost – My Energy Community 

Razvojno-istraživački projekt My Energy Community, čiji je završetak predstavljen danasna svečanosti održanoj u prostorijama ZICER-a, započet je 2022. godine s ciljem razvoja platforme za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni...

Balans privatnog i poslovnog u startup svijetu

U fokusu poslovanja ReaX LAB-a je razvoj laboratorijske analitičke opreme u području zelene kemije, s posebnim naglaskom na minijaturizaciju radi smanjenja potrošnje reagensa i negativnog utjecaja na okoliš.Ovu uspješnu u ZICER-u inkubiranu tvrtku čine vrsni...