Nova rješenja u bezreceptnim proizvodima

07. 02. 2020.

Da se želi okušati u poslovnom svijetu u kojem će i sam udariti svoj pečat, znao je Marko onog trenutka kada je 2009. godine diplomirao na medicinskom fakultetu. Unatoč predviđanjima obitelji i okoline kako je njegov odabrani put ujedno i krivi put, ali i unatoč akademskoj predodređenosti da liječi ljude,  hrabro i odlučno koračao je prema svom cilju.  Danas je taj cilj ostvaren, a ima i svoje ime – Sarmenta.

Putujući i pri tom promatrajući određene uzorke ponašanja ljudi, posebnu pozornost Marko je posvetio primjeni lijekova i bezreceptnih proizvoda za samoliječenje. Frustriran i sam zbog primjene aktivnog ugljena kod akutnih tegoba probavnog trakta, pitanje koje mu se nametalo bilo je: „Zar primjena mora biti tako komplicirana?“.  Određena mreža kontakata, potencijalni vanjski suradnici i vlastita zapažanja tržišnih potreba bila su dovoljna da Marko svoju startup avanturu samostalno i započne.

Pitanje o primjeni aktivnog ugljena potaknulo je početak evaluacije i potrage za superiornijim rješenjem na tržištu. Prva opažanja bila su ključna – čak 98% nezadovoljenih potreba na farmaceutskom tržištu otpadalo je na bezreceptni lijek koji dolazi u obliku tableta. Zbog velike količine tableta koje je dnevno potrebno uzeti, a koje se, osim toga, trebaju smrviti u čaši u kojoj se teško otapaju, suradljivost i zadovoljstvo pacijenata vrlo su niski.

2017. godine Sarmenta je započela s aktivnim radom i konzumaciji proizvoda na ovako poprilično nepraktičan način došao je kraj. Marko i njegov tim uspjeli su formulirati, proizvesti i registrirati proizvod koji se ne mora usitnjavati, već se kapsula samo proguta. S obzirom da sadrži visoku koncentraciju aktivne tvari mora ju se uzimati 60% manje dnevno, stoga su suradljivost i iskustvo pacijenata nemjerljivo bolji. Također, proizvod je cjenovno konkurentan.

Konceptualizacija, razvoj i pronalazak proizvodnih partnera ono je čime se bave, a ono što ih razlikuje od konkurencije registracija je inovativnih proizvoda za samoliječenje koji se distribuiraju putem veledrogerija, a dostupni su u ljekarnama.

U ovom trenutku polažu potpis na pet EU registriranih i dostupnih proizvoda, od kojih su tri vlastiti razvoj, tj. njihove vlastite formulacije proizvoda. Proizvodi su “EFSA compliant”, stoga se mogu prodavati u bilo kojoj zemlji EU.

Nitko preko noći nije došao do uspjeha, pa tako ni Marko. Svoje ne prepisuje samom sebi, već naglašava kako su vanjski suradnici i članovi njegova tima bili od presudne važnosti pridonoseći svojim specifičnim znanjima. Visoka reguliranost farmaceutske industrije podmeće nepoznanice na svakom koraku, stoga ih je lakše prevladati kada nisi sam. 

„Hire character, train skill“ moto je kojim se Marko vodi prilikom zapošljavanja, a da ga ne treba mijenjati govore rezultati koje, u posljednjem razdoblju, uvelike pomažu izgraditi Stefan i Angelo, članovi tima koji su se pridružili tvrtki u 2019. godini. 

2019. godina, godina je uspjeha. Završili su je s više od 50 tisuća prodanih pakiranja proizvoda, no ipak „najbolji je znak uspjeha i razvoja kada vidim naše proizvode na policama u ljekarni kako stoje uz bok internacionalnim kompanijama čiji se globalni godišnji „turnover“ može uspoređivati s BDP-om srednje razvijenih država“ govori Marko.  Od 1150 ljekarni u Hrvatskoj,  proizvodi su dostupni u više od tisuću.

Danas je proizvodnja smještena na nekoliko lokacija u EU, a kako kažu, srednjeročni plan je dio proizvodnih procesa transferirati u RH. Osnovni je pak plan internacionalizacija poslovanja.

Trend samoliječenja u punom je mahu, a produljenje životnog vijeka, kako se čini, globalni je cilj broj 1., raspoloživi prihod stanovništva raste na valu globalnog gospodarskog rasta, a u značajnoj mjeri nacionalni zdravstveni osiguravatelji sve više lijekova prebacuju u slobodnu prodaju, kako bi sami sebe rasteretili.  Briga o zdravlju postaje sve više personalizirana, što je dovelo do razvoja specifičnih proizvoda za svako pojedino stanje zdravlja ili bolesti.

Ono u čemu je najbolja i čime se Sarmenta želi izdvojiti iz mase jest u određenim tržišnim nišama razvijati specifične proizvode dodane vrijednosti koji imaju bolja svojstva od postojećih ili su hibridna rješenja kakvih do sada nije bilo u određenim kategorijama.

Zato sa sigurnošću za ovu već sada uspješnu priču možemo reći “..to be continued..“.

Ostale novosti i projekti