Javni poziv za CASSINI Hackathon

17. 03. 2023.

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je sudjelovanje u 5. CASSINI Hackathonu & Mentoringu (u daljnjem tekstu: Hackathon,) u organizaciji lokalnog organizatora ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o. (u daljnjem tekstu: ZICER).

Svrha Hackathona je predstaviti izazov posvećen rješavanju najzahtjevnijih rješenja povezanih s europskom svemirskom tehnologijom te izazvati sudionike da razviju nove proizvode i usluge koristeći EU svemirske tehnologije za jačanje obrambenih i sigurnosnih sposobnosti Europe.

Otvoreni poziv za sudjelovanje na Hackathonu je period registracije i traje do dana 17. ožujka 2023. godine do 18 sati. Prijave zaprimljene iza navedenog roka neće se razmatrati te će se smatrati nevažećima.

Prijava za sudjelovanje mora biti predana putem službene web stranice hackathons.cassini.eu.

Postupak prijave, uvjete, kriterije i ostala pravila vezana uz Hackathon pročitajte na hackathons.cassini.eu.

Hackathon će se održati tijekom vikenda od 24. do 26. ožujka 2023. godine, a za koji će timovi tijekom održavanja Hackathona nastojati osmisliti rješenja. Ovogodišnji izazovi Hackathona glase:

  1. Omogućiti mobilnosti po terenu
  2. Učiniti more sigurnijim
  3. Štititi kritičnu infrastrukturu

Mjesto održavanja Hackathona : ZICER, Avenija Dubrovnik 15, Paviljon 12, Zagreb/virtualno

Početak: 24. ožujka 2023. godine

Završetak: 26. ožujka 2023. godine

SUDIONICI

Sudionici Hackathona mogu biti potpuno poslovno sposobni pojedinci, punoljetne (18 godina) fizičke osobe, s prebivalištem u EU27, Norveškoj, Islandu i Švicarskoj.

Na Hackathon su dobrodošli i pozvani svi sudionici bez obzira na rasu, vjeru, boju kože, entitet, nacionalnu pripadnost, religiju, spol, spolnu orijentaciju, rodno izražavanje, dob, fizički izgled, tjelesni obujam, invaliditet ili bračni status.

Sudionici na Hackathonu sudjeluju u timovima (dalje u tekstu: Hackathon tim) koji se sastoje od minimalno 3 do maksimalno 8 sudionika. Svaki Hackathon tim predstavlja voditelj tima. Svaki sudionik može sudjelovati u samo jednom Hackathon timu.

Sudjelovanje na Hackathonu nenaplatnog je karaktera te se sudionicima osigurava besplatna mentorska podrška za vrijeme održavanja Hackathona.

Hackathon ima pravilo novoga koda. Kako bi se osiguralo da svi sudionici kreću od iste polazne točke u natjecanju, sav kod mora kreirati Hackathon tim tijekom Hackathona. Dopušteno je koristiti javno dostupne ili otvorene licence APIs, SDKs, okvire i druge softverske biblioteke. Dopušteno je koristiti bilo koji programski alat ili jezik.

Vlasništvo nad bilo kojom vrstom intelektualnog vlasništva koje sudionici razviju tijekom i unutar sudjelovanja na Hackathonu ostaje u vlasništvu sudionika. Sudionici mogu dobrovoljno, prema vlastitom nahođenju otkriti izvorni kod intelektualnog vlasništva i licencirati ga, npr. pod jednom od licenci navedenih na https://choosealicense.com.

SUDJELOVANJE U PROGRAMU

Sudionici Hackathona koji će sudjelovati u programu su sudionici koji su se registrirali za sudjelovanje na Hackathonu putem web stranice hackathons.cassini.eu.  

Sudionici Hackathona trebaju ponijeti sa sobom vlastite uređaje (laptop). ZICER tijekom trajanja Hackathona osigurava podršku te ostale tehničke uvjete za provođenje natjecanja.

Hackaton natjecanje počinje u petak 24. 03. u 18 sati, a završava 26. ožujka u 18 sati. Tijekom Hackathona timovi će raditi na kreiranju rješenja zadanih izazova te će se izraditi pitch prezentacija kojom će se predstaviti članovima Stručnog žirija Hackathona.

Na kraju natjecanja natjecatelji će predati sažetak svog rada, prototip na kojemu su radili te pitch prezentaciju. Nakon toga će sudionici predstavit svoja rješenja zadanog izazova putem pitcha na engleskom jeziku pred Stručnim žirijem Hackathona.

Stručni žiri Hackathona ocjenjuje sudionike na temelju kriterija za ocjenjivanje, pri čemu svaki od kriterija iznosi 10 bodova.

Pobjednici su timovi sa ostvarenim najvećim brojem bodova.

NOVČANI FOND

Novčani fond se dodjeljuje na sljedeći način:

Tim Hackathona čije rješenje osvoji prvo mjesto, osvojiti će iznos od 5.000,00 eura / 37.672,5 kuna.

Tim Hackathona čije rješenje osvoji drugo mjesto osvojiti će iznos od 1.000,00 eura / 7.534,5 kuna.

Tim Hackathona čije rješenje osvoji treće mjesto osvojiti će poklon paketi sponzora.

Jedan natjecatelj Hackathona u statusu studenta osvojiti će šestomjesečnu plaćenu praksu u SES Techcomu u Luxembourgu. Praktikant će se odabrati putem intervjua za vrijeme trajanja Hackathona.

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450

Novčani iznos koji se isplaćuje pobjedničkim timovima predstavlja ukupni trošak. (ukupni trošak čine neto iznos, porez, prirezi i doprinosi)

Pobjednici Hackathona koji sudjeluju u timovima dobivaju nagradu u ukupnom trošku koja će se podijeliti svakom pojedinom članu tima na jednake dijelove i isplatiti svakom ponaosob preko ugovora o djelu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu

DEMO DAY

 Pobjednički tim Hackathona sudjelovati će na Cassini Demo Dayu koji će se održati na dan 30. ožujka 2023. godine.

 Na Demo Dayu odabranom Hackathon timu pruža se mogućnost natjecanja s lokalnim pobjednicima  ostalih 9 zemalja. Nagrada je Mentorski program koji traje 6 mjeseci te obuhvaća do 100 sati mentoriranja.

Više informacija i pravila sudjelovanja na Hackathon natjecanju, Demo Dayu i Mentorskom programu se nalazi na web stranici https://www.cassini.eu/hackathons/terms-conditions.pdf

FOTOGRAFIRANJE DOGAĐAJA

Voditelj obrade ZICER može i ovim putem sudionike Hackathona izričito obavještava da će u ostvarivanju svog legitimnog interesa, snimati i fotografirati Hackathon koji organizira. Prisustvovanjem ovom Hackathonu, pristajete dopustiti Organizatorima da objave, uređuju, reproduciraju, i na drugi način iskoriste bilo koje vaše fotografije ili audio/video snimke bez naknade sada i u budućnosti.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem na Hackathonu sudionici daju privolu Organizatorima da obrađuju i koriste osobne podatke njihove podatke. Organizatori će koristiti prikupljene podatke o sudionicima isključivo u svrhu  Hackathona. Organizatori će postupati sa podacima o sudionicima sukladno Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ. Podaci o sudionicima i pobjedničkim timovima, imena i prezimena pobjedničkih timova kao i opisi njihovih rješenja su javni, te će biti objavljeni na mrežnim stranicama, društvenim mrežama i portalima ZICER -a.

Članovi mentorskog tima i Stručnog žirija te druge osobe uključene u ovaj projekt će sve informacije i podatke čuvati u tajnosti i neće se njima koristiti u osobne svrhe ili ih prenositi trećim osobama.

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sudionik Hackathona koji se prijavio za sudjelovanje na Hackathonu izričito i bez mana volje izjavljuje i jamči :

– da ne povređuje bilo koja prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava trećih strana vezano uz prijavljenu ideju/rješenje

– da treća strana neće prema ZICER-u isticati bilo kakve zahtjeve vezane uz ideju ili rješenje s kojim je nastupio na događaju

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba protiv ZICER-a pokrene bilo kakve sudske, upravne ili druge postupke koji su utemeljeni na navodnoj povredi intelektualnih prava, uključujući ali ne ograničavajući se na autorska i/ili srodnih prava, know-how tehničke, poslovne ili bilo koje druge prirode odnosno drugih prava vezanih uz prijavljenu ideju ili rješenje sudionika Hackathona, sudionik Hackathona se obvezuje pridružiti takvom postupku i potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti ZICER-a od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku. Sudionik se obvezuje u slučaju pokretanja takvog postupka ZICER nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na troškove pokretanja i vođenja sudskog, upravnog ili drugog postupka.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

ZICER će kao lokalni organizator učiniti sve kako bi osigurao internetsku vezu i live strem za vrijeme održavanja Hackathona. U slučaju više sile, nepredvidivih okolnosti uključujući ali ne ograničavajući se na nestanak struje, pucanje internetske veze, tehničke pogreške ili sličnih okolnosti na koje ZICER kao lokalni organizator Hackatona nije mogao utjecati ZICER ne odgovara sudionicima Hackatona za neuspjeh sudjelovanja na Hackathonu.

Sudjelovanjem na Hackathonu se u potpunosti odričete bilo kakvih potraživanja od ZICER-a , odštete, naknade, prava da držite ZICER te njihova povezana društava odgovornim za nastanak bilo kakvih indirektnih ili direktnih šteta, ozljeda, oštećenja, troškova, gubitka dobiti, poslovanja, imovine, podataka ili odgovornosti bilo koje vrste koja proizlazi iz sudjelovanja na Hackathonu ili je u vezi sa sudjelovanjem na Hackathonom.

Izuzev nagrade propisane ovim Pozivom pobjedničkim timovima sudionici se odriču po bilo kojoj ugovornoj ili izvanugovornoj osnovi daljnjih potraživanja od ZICER-a.

ZICER ne nadoknađuje sudionicima možebitne troškove nastale sudjelovanjem na Hackathonu.

Sudjelovanjem na Hackathonu Sudionici izričito i bez mana volje izjavljuju da su pročitali i u potpunosti razumjeli te da prihvaća sva pravila i odredbe Terms & Conditions objavljene na web stranici www.cassini.eu/hackathons/terms-conditions.pdf, ovoga Poziva, ostalih propisa vezanih uz korištenje prostora ZICER-a te njihovih izmjena i dopuna.

Organizatori zadržavaju pravo, prema vlastitom nahođenju izmjenu i dopunu ovoga Poziva u bilo kojem trenutku, vaša je isključiva odgovornost pravovremeno provjeravati odredbe ovoga Poziva.

Ostale novosti i projekti

Pozivamo vas na Startup Ecosystem Croatia događaj!

investitori i inovativne tvrtke iz Austrije zainteresirani su za poslovne prilike s hrvatskim startupovima. Zato Austrijsko Veleposlanstvo  - Trgovinski odjel zajedno sa ZICER-om i partnerima organizira Startup Ecosystem Croatia događaj na koji vas ovim putem...

Pozivamo vas na LEAP Summit 2024!

Pridružite se LEAP Summit konferenciji koja se održava 15. i 16. svibnja u prostoru SEECEL Zagreb! LEAP Summit je multidisciplinarna konferencija koja okuplja više od 2.000 sudionika iz više od 40 zemalja. Fokus konferencije je na multidisciplinarnim temama povezanim...