Eurostars 3

24. 07. 2023.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za prijavu međunarodnih surad­ničkih projekata u program Eurostars 3, namijenjen tvrtkama koje se bave istra­živanjem i razvojem.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa

  • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet,
  • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika,
  • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Prijavitelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu, niti su član HR konzorcija.

Vrijednost financiranja

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR, odnosno 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Sredstva iz Programa NE SMATRAJU se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).

Vrsta projekta

Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Vremensko trajanje

Maksimalno trajanje projekta je 3 godine (36 mjeseci).

Prihvatljivi troškovi

  • bruto plaće razvojnog tima,
  • troškovi instrumenata i opreme,
  • razvojne usluge,
  • razvojni troškovi putovanja,
  • ostali razvojni troškovi.

Način i rok prijave

Prijava se sastoji od 2 koraka:

  1. Online prijava putem popunjavanja Eurostars Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) – https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-5 (do 14.09.2023.)
  2. Dostaviti nacionalnu dokumentaciju za hrvatske partnere HAMAG-BICRO-u (do 21.09.2023.) prema Priručniku za program Eurostars

Informacije

Sve upite vezane uz program možete slati na eurostars (at) hamagbicro.hr, a više o samom natječaju pogledajte ovdje.

Ostale novosti i projekti

Upoznajte startup Review Booster Pro!

Upoznajte Review Booster Pro, startap koji unutar ZICER-a razvija svoju platformu za povećanje interakcije s krajnjim korisnicima! „Uz pomoć NFC tehnologije, odnosno proizvoda u koje je implementiran NFC čip, komuniciramo sve ono što neka tvrtka želi komunicirati sa...