EUREKA 2022.

15. 03. 2022.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2022. godini iz programa EUREKA.

EUREKA je program koji potiče mikro, mala i srednja poduzeća na suradnju s inozemnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Cilj programa

Programom se želi potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.

EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Osnovno pravilo EUREKA-e je pristup “od dna prema vrhu”. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Načela programa EUREKA su fleksibilne, brze i jednostavne procedure te otvorenost za sva tehnološka područja.

Prijavitelji i partneri

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org. Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner.

Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan prijavitelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 70 % ukupnih troškova projekta.

Intenzitet potpore

Maksimalan iznos koji se može odobriti kroz EUREKA program za hrvatskog partnera 1.500.000,00 KN (200.000 EUR * 7,5).

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu za privatne tvrtke iznosi:

 • za mikro i mala poduzeća ukupno do 60% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.500.000,00 KN (200.000 EUR), ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci.
 • za srednja poduzeća ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.500.000,00 KN (200.000 EUR), ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci).
 • za velika poduzeća ukupno do 40% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.500.000,00 KN (200.000 EUR), ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci).

Iznos za sufinanciranje svakog pojedinačnog projekta predlaže HAMAG-BICRO temeljem rezultata evaluacije i raspoloživih sredstava za tekuću godinu. Druge zemlje članice EUREKA-e mogu imati drugačija pravila. Ukupan iznos opravdanih troškova hrvatskog konzorcija na projektu može biti veći od 340.000 EUR, no iznos koji se može odobriti u Hrvatskoj za projekt je do 200.000 EUR ili postotak opravdanih troškova ovisno o veličini poduzeća.

Prihvatljivi troškovi

 • Prihvatljivi troškovi razvoja na temelju Programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a koji je donesen temeljem članaka 25. Potpore za projekte istraživanja i razvoja, Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084 su svi oni koji su direktno vezani za razvoj: bruto plaće razvojnog tima, troškovi amortizacije instrumenata i opreme, razvojne usluge, ostali razvojni troškovi;
 • Prihvatljivi troškovi temeljem Pravilnika o dodjeli potpore male vrijednosti: putovanja, trošak dobivanja, potvrđivanja i obrane patenta;

Pojašnjenja:

 • Dozvoljeni troškovi razvoja moraju biti plaćeni. Tek po predočenju računa i potvrde plaćanja te pozicioniranje istih u budžetu, vrši se uplata tj. naknada u projektiranim iznosima. Naknada se vrši po isteku polugodišnjih perioda određenih u „EUREKA poslovnom planu“;
 • Dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. Nisu u zasebnoj kategoriji već u sklopu navedenih razvojnih troškova.
 • Najveći udio vanjskih usluga za realizaciju projekta iznosi 30% od ukupnih opravdanih troškova projekta hrvatskog konzorcija.

Neprihvatljivi troškovi

Bilo koji troškovi nastali u prošlosti, pa makar oni bili direktno vezani za projekt. Osim troškova konzultanata za pisanje poslovnih planova (max. 40, 50 ili 60% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, ovisno o veličini poduzeća);

 • Zemlja, građevinski objekti, infrastruktura (priključci i sl.);
 • Bilo koja oprema koja je vezana uz proizvodnju, iako u početku može biti korištena u razvoju. Za takvu opremu potrebno je koristiti nečiju uslugu npr. obrade, dorade i sl. Iznimno je mogući dogovor ako na tržištu ne postoji takva vrsta usluge;
 • Kupnja opreme od dobavljača koji je u strukturi vlasništva Prijavitelja/ Korisnika te kupnja stare, rabljene opreme;
 • Bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende;
 • Rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove;
 • Troškovi vezani uz bilo koju vrstu kamata;
 • Naknade za bilo kakva potraživanja;
 • Bilo koji troškovi vezane uz tzv. „in kind“, vrijednosti u naturi (npr. u nekoj stavci razvojnog proračuna Prijavitelj umjesto svojih 40, 50 ili 60% novaca nudi neku opremu ili rad svog stručnjaka);
 • Troškovi marketinga, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga;
 • Sve vrste poreza i carina uključujući PDV;
 • Ostali troškovi koje stručni tim HAMAG-BICRO-a, PTTE evaluator, ili PFE evaluator procijeni kao nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem za proces razvoja projekta.

Način i rok prijave

Prijava projekta sastoji se od dostave sljedeće dokumentacije:

 1. EUREKA Obrazac za prijavu (eng. EUREKA Application Form – EAF),
 2. Konzorcijski ugovor (nacrt),
 3. EUREKA POSLOVNI PLAN – EPP (zajedno sa prilozima EPP).

Rok za dostavu punih projektnih prijava je 30. lipnja 2022.

Sva dokumentacija za prijavu projekta šalje se elektronski na: eureka@hamagbicro.hr s naznakom ”Prijava EUREKA projekta – natječaj 2022.”

Više o samom natječaju, popratnoj dokumentaciji i postupku evaluacije pročitajte na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Ostale novosti i projekti

Završen projekt za zeleniju budućnost – My Energy Community 

Razvojno-istraživački projekt My Energy Community, čiji je završetak predstavljen danasna svečanosti održanoj u prostorijama ZICER-a, započet je 2022. godine s ciljem razvoja platforme za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni...

Balans privatnog i poslovnog u startup svijetu

U fokusu poslovanja ReaX LAB-a je razvoj laboratorijske analitičke opreme u području zelene kemije, s posebnim naglaskom na minijaturizaciju radi smanjenja potrošnje reagensa i negativnog utjecaja na okoliš.Ovu uspješnu u ZICER-u inkubiranu tvrtku čine vrsni...