Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

11. 08. 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“Rok za dostavu projektnih prijedloga je od 1. listopada do 1. prosinca 2023. godine.

Predmet Poziva

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Cilj Poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji

 • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
 • fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv – po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke osobe projekt provode samostalnoPrijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Uloga je projektnog partnera svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom te sudjelovati vlastitim kapacitetima u provedbi projekta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih Prepoznatih centara.

Lista odabranih Prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1) Istraživanje (TRL 3-4):

 • 1.1) Izrada prototipa;
 • 1.2) Demonstracija tehničke izvedivosti.

2.) Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Aktivnost upravljanja inovacijskim ciklusom je obavezna za sve projekte bez obzira na to hoće i se projekt pokazati izvedivim ili ne. Aktivnost upravljanja inovacijskim ciklusom obuhvaća aktivnosti kao što su savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.

U slučaju da prijavitelj projekt provodi u partnerstvu s Prepoznatim centrom, aktivnost upravljanja inovacijskim ciklusom obavezno obavlja Prepoznati centar. Uloga je projektnog partnera svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom, odnosno pružiti mu podršku u razvoju i komercijalizaciji tehnologija i inovacija.

U slučaju da prijavitelj projekt provodi samostalno, navedene aktivnosti prijavitelj može provoditi korištenjem vlastitog osoblja (ukoliko prijavitelj posjeduje primjerene kapacitete) ili podugovaranjem vanjskih usluga Prepoznatih centara.

3) Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:

 • 3.1) Analiza tržišta;
 • 3.2) Izrada studije izvedivosti;
 • 3.3) Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • 3.4) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • 3.5) Pretraga patenata,
 • 3.6) Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva.

Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti.

4) Administrativno vođenje projekta:

 • 4.1) Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Neprihvatljive projektne aktivnosti

Neprihvatljive projektne aktivnosti su:

 • aktivnosti koje se odnose na fosilna goriva, uključujući daljnju upotrebu;
 • aktivnosti u okviru EU-ova sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti,
 • aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu,
 • aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može naštetiti okolišu;
 • aktivnosti koje nisu nabrojane u poglavlju 2.7. smatraju se neprihvatljivima.

Intenzitet potpore

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.799.920,37 EUR.

Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 26.500,00 EUR, a najviši 66.000,00 EUR.

Rok i način prijave

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. listopada 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 1. prosinca 2023. godine.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostale novosti i projekti

Pozivamo vas na Startup Ecosystem Croatia događaj!

investitori i inovativne tvrtke iz Austrije zainteresirani su za poslovne prilike s hrvatskim startupovima. Zato Austrijsko Veleposlanstvo  - Trgovinski odjel zajedno sa ZICER-om i partnerima organizira Startup Ecosystem Croatia događaj na koji vas ovim putem...

Pozivamo vas na LEAP Summit 2024!

Pridružite se LEAP Summit konferenciji koja se održava 15. i 16. svibnja u prostoru SEECEL Zagreb! LEAP Summit je multidisciplinarna konferencija koja okuplja više od 2.000 sudionika iz više od 40 zemalja. Fokus konferencije je na multidisciplinarnim temama povezanim...