Program potpore inovatorima se provodi od 1998. godine, cilj mu je komercijalizacija inovacija, a njime se olakšava financiranje zaštite industrijskog vlasništva, razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija, promidžbene aktivnosti te izrada analize tržišta.

Ove godine natječaj je trajao od 1. srpnja do 31. kolovoza i u tom roku zaprimljeno je rekordnih 39 zahtjeva za potporom. Nakon evaluacije svih pristiglih zahtjeva, bodovanja i utvrđivanja rang liste, odobrena je potpora za 35 prijavljenih inovacija.

ZICER je prijaviteljima pružio savjetodavnu podršku u fazi pripreme natječajne dokumentacije, obradio podnesene zahtjeve i izradio “Prijedlog liste inovatora za dodjelu potpora”. I ove smo se godine imali priliku susresti s raznim inovacijama – od pametnih i modularnih stolova do hibridnih pogonskih sustava, generatora zelene energije i bicikala sa 17 sjedala.

Slijedi potpisivanje ugovora o korištenju potpora, isplata sredstava te rok za realizaciju od 120 dana, nakon kojeg inovatori dostavljaju dokumentirano izvješće o namjenski utrošenim sredstvima te prikaz postignutih rezultata.

Listu odobrenih potpora inovatorima za 2020. godinu pogledajte ovdje.

Čestitamo odabranim inovatorima!