Grad Zagreb je i u 2019. godini podržao svoje obrtnike natječajem za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, a upravo su objavljeni rezultati istog natječaja. 

Riječ je o mjeri koja je dio Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Najviši pojedinačni iznos ove potpore iznosi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Tko su korisnici potpore?

10. listopada 2019. godine prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i donijet Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti KLASA: 306-02/19-02/1454, URBROJ: 251-03-02-19-2.

Rezultati natječaja mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:

Korisnicima potpore s Liste će biti dostavljene pisane obavijesti, te će se telefonski kontaktirati radi potpisivanja Ugovora o dodjeli  potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Prilikom potpisivanja navedenog ugovora potrebno je dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna i ponijeti pečat.
U roku od 90 dana od dana uplate sredstava na poslovni račun korisnici su dužni dostaviti dokaz o namjenskom korištenju istih. Dokazi o namjenski utrošenim sredstvima (računi s pripadajućima bankarskim izvadcima) dostavljaju se uz Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti čiji se obrazac nalazi ovdje.

Više informacija o rezultatima ove potpore i daljnjem postupanju pročitajte na web stranici Grada Zagreba.

Čestitamo odabranim korisnicima potpore i želimo im puno sreće u daljnjem razvoju poslovanja!