Propisi i

strategije

  • Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)
  • Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15)
  • Zakon o državnim potporama (NN 47/14)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
  • Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Strategije

Programi

  • Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/006/058/0717/09 i 23/09)