Potpore inovatorima Grada Zagreba 2022.

06. 10. 2022.

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Natječaj za 2022. godinu otvoren je zaključno do 7. studenoga 2022. godine.

Kome je potpora namijenjena?

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i
 • zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba.

Namjena korištenja potpora

Potpore se odobravaju za:

 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
 • razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije:

 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju;
 • za koje je dodijeljeno manje od 15 (petnaest) bodova

Kriteriji za odobravanje potpora

Izbor inovacija za koje će se odobriti potpore obavlja se prema sljedećim kriterijima:

 • ocjena dokumentacije za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • pokazatelji izgleda za komercijalizaciju inovacije;
 • osvojene nagrade i priznanja na domaćim i inozemnim izložbama inovacija;
 • ekološka podobnost i energetska prihvatljivost inovacije;
 • tehnička složenost inovacije;
 • pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladi do 30 godina, osoba s invaliditetom, pripadnik romske nacionalne manjine).

Visina potpore

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna odnosno 1.327,23 eura, a najviši 40.000,00 kuna odnosno 5.308,91 eura (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna).

Pojedinačni iznos potpore koju korisnici ostvaruju temeljem navedenih kriterija izračunava se umnoškom ukupnog broja bodova i vrijednosti boda, odnosno najviše do traženog iznosa potpore. Vrijednost boda predstavlja odnos ukupno osiguranih sredstava u proračunskoj godini i ukupnog broja bodova.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Rok i mjesto podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu potpora inovatorima mogu se podnositi u roku 30 dana od dana objave ovoga javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (www.zicer.hr i www.plaviured.hr).

Zahtjev za dodjelu potpora inovatorima, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 (paviljon 12, I kat) Zagreb, s naznakom “Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje”.

Podnositelje zahtjeva onih što su nepotpuni i nepravovremeni, onih što nisu podneseni na propisan način, onih koji ne ispunjavaju uvjete, Savjet će pisano obavijestiti o neuvrštavanju na Listu.

Dokumentacija za prijavu

Tekst natječaja, potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama:

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora inovatorima nalazi se na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (i www.zicer.hr i www.plaviured.hr).

Rok i način objave rezultata natječaja

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 60 dana od dana zaključenja natječaja.

Rezultati ovog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Zagreba i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (http://www.zicer.hr i www.plaviured.hr).

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr ili na telefon 099/3667-149.

Ostale novosti i projekti

Saznaj više o tržišnoj dinamici i startup ekosustavu Austrije

Želiš saznati više o tržišnoj dinamici i startup ekosustavu Austrije? Tada je Vienna Startup Package, koji ti nudi Vienna Business Agency, upravo ono što trebaš! Istraži svoje poslovne mogućnosti unutar ekskluzivnog jednomjesečnog programa za međunarodne startupove....

Na Zagreb Connectu Startup Factory timovi osvojili 800.000 kuna

U ZICER-u - Zagrebačkom inovacijskom centru održano je deveto izdanje startup konferencije Zagreb Connect i sedmo finale akceleracijskog programa Startup Factory.  Keynote govornici Zagreb Connecta prenijeli su svoje znanje i iskustvo iz različitih aspekata...

Startupovi i investicije u fokusu Zagreb Connecta

U srijedu, 16. studenoga, najveći hrvatski startup hub otvara vrata i poziva vas na deveto izdanje Zagreb Connecta – konferencije na kojoj se 11 Startup Factory timova natječe za 800.000 kuna koje im za razvoj osigurava Grad Zagreb. Zagreb Connect je sinonim za...