Kroz EU projekt Co-Create do bolje međusektorske suradnje tradicionalne i kreativnih industrija

29. 10. 2018.

Dana 29. listopada u okviru EU projekta Co-Create održan je specijalizirani trening namijenjen menadžerima klastera i predstavnicima poduzetničkih organizacija te radionica namijenjena kreatorima politika.

U prijepodnevnim satima održan je specijalizirani trening na kojem su se okupili menadžeri klastera i predstavnici poduzetničkih organizacija iz građevinskog, pomorskog, drvnog i obrambenog sektora. U okviru treninga održane su prezentacije predstavljanja projekta Co-Create i alata za međusektorsku suradnju te predstavljanje provedenih pilot akcija. Uz teoretski dio treninga, održane su praktične radionice primjenom gamification i design thinking metodologije u svrhu simulacije praktične primjene navedenih alata.

Prilikom provedbe treninga uočena je pozitivna povratna informacija od strane predstavnika klastera te interes za primjenom nekih alata unutar njihovih organizacija. Uočena je i potreba za boljom suradnjom između raznih industrija koje tradicionalno često ne surađuju, u svrhu stvaranja inovativnih proizvoda i usluga te dodane vrijednosti.

U poslijepodnevnim satima istoga dana održana je radionica namijenjena kreatorima politika. Na ovoj radionici  sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne samouprave, Agencije za regionalni razvoj, Agencije za investicije i konkurentnost, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova te ostali predstavnici.

Sudionici radionice posjedovali su bazična znanja o alatima međusektorske suradnje, no ovom radionicom poboljšana su njihova teoretska znanja te je uspješno  predstavljen projekt Co-Create i prijedlog modela poziva za dostavu projektnih prijedloga iz domene međusektorske suradnje u svrhu stvaranja dodane vrijednosti  i  kreiranja inovativnih proizvoda i usluga. Također, provedena je zanimljiva rasprava o potencijalnim politikama i natječajima koji mogu bolje potaknuti željenu suradnju između raznih sektora u gospodarstvu koji tradicionalno nedovoljno surađuju.

Projekt Co-Create: Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs ima za cilj podržati procese međusektorske suradnje (cross-fertilization) između klastera tradicionalne industrije i kreativnih industrija. Projekt promovira suradnju kroz primjenu novih metodologija i alata usmjerenih na upravitelje klastera, male i srednje poduzetnika i predstavnike javnih vlasti. Projekt je sufinanciran kroz Interreg MED Programme te okuplja 11 organizacija iz 7 europskih država: Italija, Francuska, Portugal, Španjolska, Grčka, Slovenija i Hrvatska. Zagrebački inovacijski centar je partner na projektu. Više informacija o projektu možete pronaći na linku

Ostale novosti i projekti

Završen projekt za zeleniju budućnost – My Energy Community 

Razvojno-istraživački projekt My Energy Community, čiji je završetak predstavljen danasna svečanosti održanoj u prostorijama ZICER-a, započet je 2022. godine s ciljem razvoja platforme za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni...

Balans privatnog i poslovnog u startup svijetu

U fokusu poslovanja ReaX LAB-a je razvoj laboratorijske analitičke opreme u području zelene kemije, s posebnim naglaskom na minijaturizaciju radi smanjenja potrošnje reagensa i negativnog utjecaja na okoliš.Ovu uspješnu u ZICER-u inkubiranu tvrtku čine vrsni...