Djelatnici

Marko Helfrih

Marko Helfrih

Pomoćnik direktora

Radoslav Barišić

Pomoćnik direktora

Tamara Didak

Voditeljica odjela: Poduzetnički centar - ZICER Plavi ured

Aleksandar Grozdanić

Voditelj projekta

Ariana Magdić

Koordinatorica pravnih i općih poslova

Lidija Zadro

Koordinatorica projekata

Milica Projić

Koordinatorica projekata

Tomislav Budimir

Voditelj projekta

Ivana Mišetić

Voditeljica projekta

Ivana Rajković Pavlić

Voditeljica odnosa s javnošću

Lena Čičak

Lena Čičak

Voditeljica projekta

Marina Grgić Eldić

Voditeljica projekta

Sandra Matijević

Voditeljica projekta

Željana Barišić

Voditeljica projekta

Gorana Stanojević

Voditeljica projekta

Ana Vlahov

Savjetnica

Nikolina Koren

Stručna suradnica

Barbara Blečić

Stručna suradnica

Mateja Gudelj

Stručni suradnik

Vini Vrsalović

Viša stručna suradnica