Djelatnici

Marko Helfrih

Marko Helfrih

Pomoćnik direktora

Radoslav Barišić

Pomoćnik direktora

Tamara Didak

Voditeljica odjela: Poduzetnički centar - ZICER Plavi ured

Aleksandar Grozdanić

Koordinator pripreme i provedbe programa i projekata

Ariana Magdić

Koordinatorica pravnih i općih poslova

Lidija Zadro

Koordinatorica pripreme i provedbe programa i projekata

Milica Projić

Koordinatorica programa inkubacije poduzetnika

Tomislav Budimir

Koordinator financijsko-računovodstvenih poslova

Ivana Rajković Pavlić

Specijalist za odnose sa javnošću

Lena Čičak

Lena Čičak

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

Marina Grgić Eldić

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

Sandra Matijević

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Željana Barišić

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Ana Bogdanović

Specijalist za materijalno-financijske poslove

Gorana Stanojević

Voditeljica projekta

Ana Vlahov

Stručna savjetnica

Anita Brajković Skoko

Stručna savjetnica

Nikolina Koren

Voditeljica ureda

Barbara Blečić

Viša stručna suradnica

Mateja Gudelj

Viša stručna suradnica

Vini Vrsalović

Viša stručna suradnica