Membrain projektiranje d.o.o.

Membrain projektiranje d.o.o. je novoosnovana tvrtka koja ima cilj baviti se razvojem proizvoda i pokretanjem proizvodnje na osnovi znanja stečenog izgradnjom znanstvenog prototipa za potrebe svjetskog natjecanja sveučilišta u održivoj gradnji - Solar Decathlon Europe 2014. Prototip građevine Koncept Membrain rezultat je interdisciplinarnog rada studenata 14 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Glavna prednost u projektiranju građevine Membrain je interdisciplinaran pristup projektiranju. Od samog početka vodi se računa o svim sustavima koji u konačnici mogu biti unutar građevine. Takvim projektiranjem značajno olakšavamo integraciju tehničkih sustava u građevinu te doprinosimo smanjenju ukupnih troškova gradnje kao i ukupne energije potrebne za gradnju i reciklažu građevine.

Glavno obilježje Membrain građevine je njena visokotehnološka ovojnica inspirirana staničnom membranom. Ovojnica ima pasivnu i selektivnu ulogu, definira granice građevine, odlikuje se slojevitošću i prilagodljivošću te omogućava smještaj osnovnih funkcija i integrira instalacijski sloj u svoje oblikovanje.Materijali i sustavi koje razvijamo nastavljaju se na već osmišljene sustave za spomenuto natjecanje, a to su križno lamelirano drvo za elemente nosive konstrukcije, ovčja vuna za toplinsku izolaciju kao nusprodukt i ekološki problem hrvatskog ovčarstva, drvena vuna za toplinsku i zvučnu izolaciju, fotonaponska elektrana u sinergiji s pametnim sustavom upravljanja građevinom radi ostvarivanja pozitivnog učinka na elektrodistribucijsku mrežu, dizalica topline koja zajedno s materijalima promjenjivog agregatnog stanja (engl. PCM) predstavlja jednostavno i efikasno rješenje grijanja i hlađenja unutar građevine i drugi manji tehnički podsustavi.

Misija tvrtke jest usavršiti i plasirati na tržište postojeća rješenja i načine prefabrikacije elemenata od hrvatskih sirovina i proizvoda te raditi na daljnjoj edukaciji i osvještavanju javnosti o samoodrživoj gradnji. Konačan cilj je plasman cjelovitog sustava građenja i tehničkih sustava (koji se mogu koristiti kao unaprjeđenja postojećih građevina) na hrvatsko, ali i europsko tržište.

Voditelj: Hrvoje Nikola Vučemilo