Aksis Tehnologije d.o.o.

Braće Cvijića 32

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Gino Simić

Zašto baš javna nabava?
Javna nabava je kompleksan i rizičan proces u kojem se alocira značajan dio sredstava svake države i lokalne jedinice. Javna nabava čini oko 19% BDP-a EU.

 • u RH javna nabava čini oko 15% BDP-a te na godišnjoj razini ona čini i do trećine državnog proračuna!
 • U RH više od 50% žalbi se usvaja od čega se u najvećem dijelu poništava Odluka o odabiru (60%) te dokumentacija o nabavi (25%) uz naplatu visoke naknade za trošak postupka 

Koji su problemi vezani uz JN?
Obveznici javne nabave (naručitelji) oslanjaju se na većinom manualne procese prilikom provođenja postupaka JN što je podložno greškama u svakoj industriji, posebno u zakonski kontroliranoj JN.
Neki od glavnih problema su:

 1. Pravni okvir- sposobnost ispravnog tumačenja i primjene pravnog okvira, praćenja izmjena zakona i podzakonskih propisa, uredbi, direktiva i prakse Suda EU
 2. Manualni procesi - word/excel kao glavni alati, organizacija dokumenata lokalno u foldere / opetovano korištenje starih podataka (starih dokumentacija o nabavi, starih tehničkih specifikacija/troškovnika, opisa predmeta i sl.)
 3. Komunikacijski: interni problem - nepotpuni zahtjevi, nedovoljno razumijevanje predmeta i procesa, neprecizno planiranje, nedostatna povezanost organizacijskih jedinica i potreba unutar tijela
 4. Nemogućnost preciznog kontroliranja proračuna- kao reultat gore navedenog tijela imaju problem sa aktivnim I preciznim praćenjem izvršenja ugovora I budžeta

Što donosi efikasna JN?

 1. Uštede u proračunu te realizacija više projekata
 2. Povećana kontrola nad trošenjem proračuna
 3. Politički i javni legitimitet kroz transparentnost
 4. Povjerenje građana
 5. Gospodarski razvoj sredine

Koje je rješenje?

Aksis.Nabava je univerzalni alat za JN koji pokriva sve 3 faze JN:

 1. Priprema i planiranje JN
 2. Provođenja postupaka JN
 3. Praćenje izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma (po CPV kodu, količinski, vremenski itd.)
 • Podržava sve vrste postupaka i tipove nabave (specifična, zajednička i središnja)
 • Prilagodljiv je internom pravilniku za jednostavnu JN.
 • Drastično smanjuje papirologiju i manualne procese (automatsko generiranje dokumentacije i obrazaca itd.)