Ciljevi projekta su se postizali kroz uvođenje operacionalnih struktura koje poboljšavaju transnacionalnu suradnju između postojećih poslovnih parkova i srodnih inicijativa na području jugoistočne Europe. Stvaranje pripadajuće mreže koja će omogućiti razmjenu iskustava, pristupa i metoda u razvoju inovativnih poslovnih parkova te  pronalaženje opcija za financiranje i uspostave novih i proširenja postojećih parkova putem EU razvojnih fondova ili nacionalnih inicijativa također su bili mehanizmi koji su vodili ostvarenju cilja projekta. Fokus projekta je bio na povećanju inovativnog potencijala i konkurentnosti država u regiji jugoistočne Europe.

U projektu je sudjelovalo 9 partnera iz sedam zemalja. Svaki partner je imao ključnu ulogu na području inovacije i razvoja poslovnih parkova u vlastitoj regiji, kao i na međunarodnoj razini.

Agencija je sudjelovala kao član radne grupe. Projekt je financirala Europska unija, a sufinancirala ga je Mađarska vlada u okviru Transnacionalnog programa suradnje u  regiji Jugoistočne Europe- SEE. Projekt s proračunom od 16.650.000,00 HRK  provodio se u razdoblju od 1. travanj 2009. do kolovoz 2011. godine.