CE-Connector

Project aim

Projekt „Izgradnja znanja i veza između poslovnih anđela i javnosti kroz teritorijalne ekosustave kako bi se zatvorio financijski jaz za inovativna poduzeća“ namijenjen je startup poduzećima jer su oni ključni pokretači inovacija. Nažalost, još uvijek postoji financijski jaz između 3F (Friends, Family, Founders) i VC (Venture Capital). Taj se jaz obično kreće od 75.000€ do 1.000.000€ za pojedinačno ulaganje u start-up.

Dobra praksa (primjer iz Velike Britanije) pokazuje da je jedan od najboljih odgovora uspostava javno-privatnog sustava suinvestiranja, gdje pružatelji javnih financijskih potpora ulažu zajedno s grupama poslovnih anđela za startupe. Takvi se programi nazivaju Angel Co-Investment funds (ACIF).

Cilj projekta CE-Connector je promijeniti financijski jaz povećanjem broja poslovnih anđela i njihovih investicijskih kompetencija, izgradnjom održivih veza među njima, njihovim vezama s pružateljima javnih financijskih sredstava, industrijom i među ekosustavima teritorija koji sudjeluju.

Activities

 • Početne aktivnosti
 • Upravljanje projektom
 • Upravljanje i praćenje izvršenja projekta
 • Financijsko upravljanje

Expected results

Promjena ekosustava na teritorijima članica projekta kroz povećanjem broja poslovnih anđela i njihovih investicijskih kompetencija, izgradnjom održivih veza među njima, njihovim vezama s javnih pružateljima financijskih usluga i industrijom kao i među ekosustavima teritorija koji sudjeluju u projektu.

PArtners

 1. DEX Innovation Centre, Češka
 2. Optimizacija d.o.o., Hrvatska
 3. Zagreb innovation centre Ltd., Hrvatska
 4. P-INVENT Consulting, Trading, and Services Kft., Mađarska
 5. Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, Mađarska
 6. Bogatin, market research, and consulting company, Ltd., Slovenija
 7. Technology Park Ljubljana, Slovenija
 8. Lodzkie Region, Poljska
 9. Automotive. Engineering. Network – The Mobility Cluster s.V., Njemačka
 10. Centre for support of Entrepreneurship „Connect“ Sp. LTD, Poljska
 11. City of Karlsruhe, Njemačka
 12. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Market Early Stage Market Players, Belgija
 13. Innovation Centre of Usti region, Češka
 14. Slovene Enterprise Fund, Slovenija
 15. Government Office for Development and European Cohesion Policy, Slovenija
 16. Business Angles of Slovenia, Slovenija
 17. Croatian Agency for SMEs, Innovations, and Investments, Hrvatska
 18. Hungarian Business Angel Network (HUNBAN), Mađarska

Project value

Projekt CE-Connector sufinanciran je kroz Europski fond za regionalni razvoj u okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE. Ukupni proračun projekta je 1.995.288,03 EUR od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 284.202 EUR. Za aktivnosti ZICER-a od ovoga iznosa je osigurano 117.267 EUR.

Agency role

Zagrebački inovacijski centar d.o.o. partner je u projektu, dok je vodeći partner DEX Innovation Centre iz Češke.

Additional info

Više o projektu možete vidjeti na sljedećem linku.