Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu.

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini za sljedeća područja:

1. Izvedbene umjetnosti

2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost

3. Vizualne umjetnosti

4. Audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja)

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.

Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga,
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost),
 • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti).

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za sljedeće namjene: 

a)       zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika u poslovne procese

b)      otvaranje i opremanje prostora, nabava opreme

c)       promidžba

d)      distribucija

e)      jačanje poslovnih kapaciteta kroz stručno usavršavanje.

Više o namjeni sredstava pročitajte na: Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore.

Visina potpore

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta. Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak. 

Visina pojedinačne potpore:

1. izvedbene umjetnosti - 20.000 – 100.000 kn,

2. književno-nakladnička i knjižarska djelatnost - 50.000 – 250.000 kn,

3. vizualne umjetnosti - 20.000 – 100.000 kn,

4. audiovizualne djelatnosti - 50.000 – 250.000 kn.
 

Način i rok prijave

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. elektronički popunjenu i ispisanu prijavnicu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe
 2. obaveznu opću dokumentaciju (prema obliku registracije prijavitelja – vidjeti Prijavnicu i Upute za prijavitelje)
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta,
 • predugovor ili izjava o namjeri zapošljavanja koja sadrži naziv radnog mjesta i predviđeni iznos bruto plaće, ponude/predračuni za troškove aktivnosti za koje se traže sredstva (u skladu s popunjenim Obrascem proračuna predloženog projekta),
 • detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama uključujući i novozaposlene osobe i sl.),
 • razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore,
 • opis dosadašnje djelatnosti,
 • programski plan rada i razvoja za sljedeće tri godine iz kojeg će biti vidljiva svrhovitost tražene potpore te održivost ostvarenih kratkoročnih ciljeva uz pomoć potpore za prijavljeni poduzetnički projekt (najviše do 5 stranica teksta i tabličnih prikaza). 

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 2018. - prijava“ na adresu: Ministarstvo kulture RH, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb 

Javni poziv traje 30 dana od dana objave.

Više detalja o ovom pozivu pročitajte na poveznici.