Cjeloživotno obrazovanje za poduzetništvo 2020.

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske,
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2019. i 2020. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za:

 • stjecanje obrazovanja u 2019. i 2020. godini,
 • za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15),
 • za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.
Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna,
 • b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
 • c) Polaganje majstorskog ispita – 600,00 kuna,
 • d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna,
 • e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • f) Polaganje pomoćničkog/naučničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • g) Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.
Intenzitet potpore i način isplate

Potpora se odobrava u visini 80% od iznosa opravdanih troškova.

Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Način i rok prijave

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju od 11. svibnja 2020. godine.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.

 

Više informacija o ovom pozivu i popisanu dokumentaciju možete pronaći na: https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168.