MagDESK

Aplikacija MagDESK je nagrađena na sajmu INOVA 2012 srebrnom medaljom.