EDI AS2 B2B integrator

EDI (Elektroničku razmjenu podataka) možemo definirati kao „prijenos strukturiranih podataka od jedne do druge točke zadanim protokolom i automatiziranim radnim putem (workflow). Naš produkt EDI AS2 Integrator provjerena je platforma koja je uspješno implementirana kod više Europskih klijenata koji svaki dan koriste ovo serversko rješenje smanjujući troškove obrade podataka i razmjenjujući brojne poruke, a pritom osiguravajući sve pretpostavke kao da su ti podaci poslani ručnim putem.