Aksis.Nabava

Aksis.Nabava je univerzalni alat za naručitenje JN koji pokriva sve 3 faze:

1. Priprema i planiranje JN

2. Provođenja postupaka JN

3. Praćenje izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma (po CPV kodu, količinski, vremenski itd.)

 

 

 

Digitalizacija procesa JN uz Aksis naručiteljima omogućava:

Kontinuiranu usklađenost sa trenutnim zakonodavnim okvirom (Zakonom o Javnoj Nabavi) te smjernicama EK za JN

Izbacuje sve nepotrebne ručne procese i omogućava:

  • jednostavno prikupljanje potreba pojedinih jedinica i odjela elektroničkim putem (faza planiranja)
  • jednostavno pokretanje zahtjeva javne nabave na osnovu stavke plana
  • automatsko generiranje natječajne dokumentacije iz plana i zahtjeva javne nabave putem predložaka (eliminira greške i dupliranje posla)
  • jasnu i efikasnu komunikaciju svih odjela/org. jedinica vezano uz provođenje javne nabave
  • efiaksnu komunikaciju sa dobaljačima i ponuditeljima te stvaranje baze ponuđača proizvoda i usluga (dobavljača)
  • prilagođeno provođenu jednostavne, zajedničke, središnje te javne nabave velike vrijednosti
  • praćenje preciznog izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma po robno materijalnom, cijenovnom, vremenskom itd (integrirano sa E-Računom)
  • jednostavnu integraciju sa postojećim IT sustavima (ERP/CRM i slično)
  • generiranje jednostavnih i naprednih izvještaja o javnoj nabavi
  • prilagodljivo svakom tipu organizacije i hijerarhijskoj strukturi