AI driven Revenue Planning & Forecast

Uporabom umjetne inteligencije naši proizvodi uče i konstantno se prilagođavaju korisničkom ponašanju. Fokusirali smo se na područje financijske industrije gdje naše rješenje sa velikom vjerojatnošću predviđa kada će pojedini korisnik bankrotirati ili ući u postupak neregularne otplate kredita a sve u svrhu planiranja budućih prihoda i rashoda, te zakonskih rezervi sredstava. Predviđanja bankrota je izuzetno precizno te smo u pregovorima sa nekoliko US banaka koje bi ih uključile u svoj RISK score. Alat uz minimalno korisničko navođenje, uči i planira buduće kredite, lose i dobre otplate po kreditima, neregularnosti u istima u svrhu kreiranja planova financijskih podataka i olakšavanja dugoročno upravljanja financijskim institucijama. Ujedno se alat fokusira i na operativno praćenje pojedinih postojećih kredita kako bi omogućio financijskih institucijama da reagira na svaku promjenu u ponašanju korisnika u svrhu minimizacije nepotrebnih rizika i gubitaka, kako kod same financijske institucija, tako i kod krajnjeg korisnika.

Atomic Intelligence d.o.o.

ZICER, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, paviljon 12, ured 103

Director
Tomislav Križan
E-mail
info@atmc.ai
Phone
+385 98 380 494