LPZ-a Grada Zagreba provodi evaluaciju SRLJP-a u sklopu projekta „ZgAktiv – znanjem i partnerstvom do posla“. Stručnu podršku u pripremi i provedbi evaluacije SRLJP-a pružaju Institut za razvoj tržišta rada i ODRAZ-Održivi razvoj zajednice.

Cilj ove radionice je postaviti kvalitetne temelje za provedbu evaluacije tijekom 2020. godine. 

SRLJP Grada Zagreba 2017. - 2020. predstavlja strateško usmjerenje prema ostvarenju vizije grada Zagreba kao središta gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, s visokom zapošljivošću radne snage koja odgovara potrebama dinamičnog tržišta rada i slijedi načela održivog razvoja. Tekst Strategije možete pronaći na poveznici: Strategija razvoja ljudskih potencijala GZ.

Nalazi evaluacije koristit će se tijekom izrade prijedloga nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020.

Cilj projekta #ZgAktiv je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba provođenjem mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unaprjeđenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba.

Više o projektu pogledajte ovdje.

Program radionice

10.00 - 11.00

Pregled evaluacijskog pristupa za SRLJP

11.00 - 11.30

Pregled pokazatelja SRLJP prema pojedinim mjerama i identifikacija izvora podataka za prikupljanje podataka o ostvarenju pojedinih mjera

11.30 - 12.00

Pauza za kavu

12.00 - 13.00

Nastavak: Pregled pokazatelja SRLJP prema pojedinim mjerama i identifikacija izvora podataka za prikupljanje podataka o ostvarenju pojedinih mjera

13.00 - 13.30

Usuglašavanje dinamike provedbe evaluacije SRLJP tijekom 2020.

13.30

Zajednički ručak u bistrou "Fotić", Gajeva 25

Svoje sudjelovanje prijavite na poveznici do 22. studenog 2019.