Stotinka d.o.o.

Stotinka d.o.o. razvija i pruža inovativna rješenja iz područja organizacije sportskih događaja, od procesa prijave natjecatelja, pa do obrade konačnih rezulatata i zaključivanja natjecanja.