Sandra Matijević

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Assignments in ZICER

Sandra je zadužena je za vođenje projekta, provođenje poduzetničkih edukacija, te mentoriranje poduzetnika. Posebno je fokusirana na područja marketinga, prodaje, financija, poslovno planiranje, organizacije poslovanja, te povećanja efikasnosti poslovnih procesa.

Career overview

Karijeru je gradila u realnom sektoru, na poslovima prodaje i marketinga. Najveći dio karijere provela je u INA d.d. na poziciji Direktora marketinga maloprodaje INA d.d., a okušala se i u poduzetničkim vodama.  Vodila je i veliki broj strateških i razvojnih projekata.

Predavač je na VPŠZ na kolegiju Odnosi s klijentima i upravljanje kvalitetom, te gost predavač na EFZG, EFRI, Vernu, University of Sao Carlos (Brazil) iz područja marketinga, poduzetništva, managementa i međunarodnog računovodstva.

Diplomirala je trgovinu na EFZGu, gdje je i magistrirala na temu Utjecaj multikulturalnosti na uspješnost timova, a trenutno završava doktorat na EFRI. Kontinuirano se usavršava u zemlji i inozemstvu. 

Hobbies and spare time

Slobodno vrijeme Sandra posvećuje obitelji i putovanjima.

Contact information

E-mail
sandra.matijevic@zicer.hr
Phone
+ 385 1 3667 101