TPZ team

Marko Helfrih

Head of the Development Projects Centre

Radoslav Barišić

Pomoćnik direktora

Tamara Didak

Project manager

Aleksandar Grozdanić

Project manager

Ariana Magdić

Koordinatorica pravnih i općih poslova

Lidija Zadro

Project manager

Milica Projić

Project manager

Lena Čičak

Lena Čičak

Specijalist za programe edukacije i savjetovanja

Marina Grgić Eldić

Project manager

Sandra Matijević

Specijalist za pripremu i provedbu projekata

Željana Barišić

Expert Consultant

Ana Bogdanović

Specialist in financial affairs

Gorana Stanojević

Voditeljica projekta

Ana Vlahov

Consultant

Anita Brajković Skoko

Expert consultant

Nikolina Koren

Voditeljica ureda

Barbara Blečić

Viša stručna suradnica

Mateja Gudelj

Viša stručna suradnica

Vini Vrsalović

Viša stručna suradnica