ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.474,54 kn

Udio ZICER-a u proračunu: 587.248,12 kn (29,49%)

Dodatne informacije

NOSITELJ PROJEKTA: Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

PARTNERI: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za stručno usavršavanje mladih

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.991.474,54 HRK

UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.991.474,54 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: svibanj 2018. – studeni 2020.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Opći cilj projekta je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unapređenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba. Osnovne ciljne skupine projekta uključuju nezaposlene mlade (15-29 godina) i osobe iznad 50 godina starosti te zaposlenike institucija članica LPZ-a Grada Zagreba. Rezultati projekta uključuju aktivaciju nezaposlenih na tržištu rada i u poduzetništvu s novim/unaprijeđenim kompetencijama i motiviranošću, te ojačane kapacitete, održivo funkcioniranje i veću vidljivost LPZ-a Grada Zagreba.

Ciljne skupine nezaposlenih adresirat će se putem uspostavljanja Kluba za Aktivaciju na području Grada Zagreba unutar kojeg će se raditi individualne procjene i karijerna savjetovanja, provoditi klubovi za zapošljavanje te pružati usluge mentorstva, zatim putem poticanja poduzetništva kroz Start-up akademiju gdje polaznici stječu znanja potrebna za uspješno vođenje poduzeća te putem uključivanja pripadnika ciljne skupine u programe osposobljavanja ili usavršavanja temeljem individualne procjene i potreba na tržištu rada s ciljem lakšeg integriranja u tržište rada.

Zaposlenici institucija članova LPZ-a Grada Zagreba adresirat će se putem edukacija te organiziranja PIIP foruma i Zagrebačkih razgovora koje će provoditi sami partneri, a sve s ciljem razvoja ljudskih kapaciteta članica LPZ-a Grada Zagreba.

CILJEVI PROJEKTA:

  • Povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz provođenje mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba
  • Unapređenje funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (POKAZATELJI):

  • 100 pripadnika mladih (15 – 29 godina) i osoba starijih od 50 godina proći će kroz projektne aktivnosti koje uključuju individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja/usavršavanja te Start-up akademiju.
  • Projektom će se izraditi prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020.g.
  • 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu projekta proći će edukativne programe sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta LPZ-a Grada Zagreba.
  • Projektom će se provesti 3 ciklusa PIIP Foruma koji predstavljaju inovativni model za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata s naglaskom na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada.
  • Projektom će se provesti 2 kruga Zagrebačkih razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Zagrebu te svrhom podizanja vidljivosti i prepoznatljivosti LPZ-a Grada Zagreba.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III).

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr