Kombiniranjem postojećeg gospodarstva, znanstvenih i tehnoloških resursa, komparativnih snaga i infrastrukture te povećanje konkurentnosti i primamljivosti položaja s obzirom na budući položaj regije u globalnoj konkurenciji (promoviranje inovativnih MSP i poslovnih klastera, većoj primjeni znanosti, postizanje sinergijskog efekta, novi načini suradnje itd.) željelo se podići gospodarstvo regije na viši stupanj.

TEC PARK NET  je projekt koji je izišao iz programa INTERREG IIIB te potprograma CADSES. Provodio se u periodu od svibnja 2003. do kolovoza 2005. godine. U projektu su sudjelovali centri i parkovi iz Austrije (tri centra iz Koruške, Štajerske i Gradišća), Italije (Trst i Venecija), Mađarske (Zapadna Panonija), Slovenije (Ljubljana) i Hrvatske (TIC Rijeka i Agencija).