StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije

Cilj projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NOSITELJ PROJEKTA: Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER)

PARTNER: Grad Zagreb

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Glavna svrha projekta StartUp Factory Zagreb-Inkubator za visoke tehnologije, odnosno opremanja novih prostornih kapaciteta ZICER-a u prostoru 1. kata paviljona 12 Zagrebačkog velesajma, je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja i ispunjavanje preduvjeta za značajnije podizanje konkuretnosti, inovacijskog potencijala i učinkovitosti poslovnog sektora u Gradu Zagrebu i široj okolici Grada. Unutar novog prostora uspostavljen je inkubacijski dio sa 118 modularnih jedinica (ureda), akcelerator, a do kraja projekta i šest suvremeno opremljenih tehnoloških centara koji će služiti za razvoj i testiranje proizvoda i usluga. Ostali sadržaji uključuju kreativnu sobu, prostor za coworking (zajednički radni prostor), ZICER Plavi ured (poduzetnički ured za edukaciju i savjetovanje), dvorane za sastanke, prezentacijsku dvoranu, edukacijsku dvoranu, server arhivu i zajedničke prostore za odmor i druženje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

  • Opremljen i u potpunosti funkcionalan StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije
  • Povećan broj poduzeća koja koriste poduzetničko potporne usluge
  • Povećan broj novoosnovanih poduzeća koja koriste poduzetničko potporne usluge
  • Jačanje suradnje i komplementarnosti između postojećih poduzetničkih potpirnih institucija
  • Osiguravanje visoke stope relativne popunjenosti funkcionalno-prostornih jedinica

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 19.588.435,53 HRK

UKUPNI IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 15.726.785,40 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. lipnja 2017. – 1. lipnja 2019.

Program na koji je projekt prijavljen:  OP Konkurentnost i kohezija (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Razvoj poslovne infrastrukture)

Kontakt osoba: Ariana Magdić, Voditelj projekta, e-mail: ariana.magdic@zicer.hr

Članovi projektnog tima:

Ariana Magdić

Goran Dautović

Lidija Zadro

Željana Barišić

Valentino Vraneković

Mirjana Lacković

Nikolina Koren

Dina Dujmov

Juraj Mažuranić

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Aktivnosti