Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnost i perspektive – MiP 2030

Cilj projekta

Opći cilj projekta je usmjeren na povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini uz potporu razvoju ljudskih potencijala za sudjelovanje u tom dijalogu.

Projekt će rezultirati povećanjem kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjenu iskustva i upoznavanje primjera najbolje prakse.

Partneri

NOSITELJ PROJEKTA: Novi sindikat

PARTNERI: Grad Zagreb, HURS, Hrvatska udruga za mirenje-HUM, Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i Sindkat kabinskog osoblja zrakoplova.

Vrijednost projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.140.801,83 HRK

UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.140.801,83 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa MIP 2030 (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje socijalnog dijaloga faza III).