Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area

Cilj projekta

Ojačati konkurentnost kreativnih industrija na MED području strukturiranjem „pametnih atmosfera“ kao inovativnog uskupljivanja (clusteringa) kulturnih pogona i usluga koje unapređuju vrijednost.

Aktivnosti

 • upravljanje projektom
 • aktivnosti vidljivosti i komunikacije
 • uspostava kreativnih gnijezda
 • jačanje povezanosti predstavnika kulturne industrije
 • razvoj novih projekata između kulturne i kreativne industrije
 • jačanje menadžerskih kapaciteta predstavnika kulturne industrije
 • podrška u pristupu izvorima financiranja

Očekivani rezultati

 • projektom će se stvoriti i proširiti zdravija i praktičnija svijest o gospodarskom potencijalu kulture u pogledu razvoja kreativnog poduzetništva
 • uspostavljen proces i model društvene inovacije prilagođen specifičnim karakteristikama i potrebi MSP-ova u kreativnom sektoru
 • omogućen učinkovitiji prijenos sadržaja vezanog za kulturu kreativnim industrijama
 • fokusiraniji administrativni kapaciteti u sklopu lokalnih i regionalnih vlasti

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (INTERREG MED program)

Vrijednosti projekta: 16.270.000,00 kn

Udio EU sufinanciranja: 13.829.500,00 kn 

Udio ZICER-a u proračunu: 202,850.00 €

Uloga ZICER-a

Partner na projektu.

Dodatne informacije

SMATH podiže svijest o potrebi za boljim povezivanjem kulturnih produkcija i poslovnih interesa sa ciljem potpunog razvoja potencijala kreativnih industrija. Povezanost između kulturnih produkcija i kreativnih tvrtki dosad je bila obrađivana više u teoriji nego u praksi. Apstraktni modeli pretpostavljaju da bi postojanje kulturne jezgre gotovo automatski inspiriralo novo kreativno poduzetništvo. Evaluacija politika i dokazi istraživanja pokazali su da je to rijetko slučaj. Kultura i kreativnost koje su u teoriji bliske, u praksi imaju običaj djelovati u sklopu specifičnih oblika produkcije koji se čak mogu i razilaziti. Projekt koristi ove dokaze kako bi oblikovao nov i specifičan duh surađivanja između kulture i kreativnosti. Društvena inovacija je predložena kao okidač za takvu poboljšanu povezanost koja je implementirana putem stvaranja pametnih atmosfera. Pametne atmosfere se generiraju multipliciranjem društvenih veza i jačanjem relacijskog povezivanja. Cilj će se poglavito ugraditi u bogatiju kolaborativnu atmosferu, agregate „kulturnih pogona“ i „usluga koje unapređuju vrijednost“. Takva društvena inovacija održavat će se obuhvatnijim zajedničkim znanjem, križanjem ideja i snažno usredotočenim razvojem modela i alata baziranima na praksi.