Projekt se provodio kroz 3 komponente:

  • Komponenta 1: Razvoj modela „fleksibilnog učenja"
  • Komponenta 2: Usavršavanje nastavnika dviju partnerskih škola kroz moderne i holističke pristupe nužne za daljnju fleksibilizaciju strukovnih programa u sektorima elektrotehnike i računalstva
  • Komponenta 3: Nabava relevantne opreme i pilotiranje prilagođenog modela „fleksibilnog učenja“, uključujući i pilot provedbu Centra za razvoj karijera učenika

Nositelj projekta je bila Elektrotehnička škola Zagreb uz projektnog partnera Elektrostrojarsku školu Varaždin. Projekt se provodio od rujan 2010. do rujan 2011. godine, a Agencija je bila dobavljač na projektu. Projekt je financiran u okviru IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć.