Project Intervention Partnership Forum of the Local Partnership for Employment of the City of Zagreb - PIIP Forum

Cilj projekta

Projekt ima za cilj povezivanje članova lokalnog partnerstava i druge dionike u sustavan proces razvoja projektnih koncepata i partnerstava za provedbu mjera iz Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba kroz financiranje putem fondova EU - kroz tzv. PIIP Forum. Proces će rezultirati konkretnim projektima, koji se mogu primijeniti na određene natječaje i tako moći početi s provedbom u razdoblju između 2015. i 2017. godine. Ovaj proces će poticati stvaranje funkcionalnih partnerstva između različitih organizacija na razini pojedinačnih projekata, koji bi trebao povećati interes za sudjelovanjem u LPZ-u Grada Zagreba. Paralelno projekt će ojačati samo funkcioniranje LPZ-a kroz podršku u radnu njegovih tijela (Upravni odbori i Skupština) kroz organiziranje tematskih radionica i analiza stanja lokalnog tržišta rada. 

Aktivnosti

1. Osigurati kvalitetno upravljanje i rad LPZ-a Grada Zagreba
1.1. Kvalitativna procjena funkcioniranja LPZ-a i izrada operativnog protokola
1.2. Sastanci Upravnog odbora LPZ Zagreb
1.3. Tematski okrugli stolovi za analizu i monitoring lokalnog tržišta rada

2. Uspostaviti PIIP Forum za razvoj projekata i partnerstava unutar LPZ-a Grada Zagreba
2.1. Promocija PIIP Foruma
2.2. Provedba dva ciklusa PIIP Foruma
2.3. Monitoring statusa projektnih koncepata

Partneri

Nositelj projekta je Institut za razvoj tržišta rada, a partneri su Razvojna agencija Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Zagreb i udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

     

Vrijednost projekta

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (Ulaganje u budućnost, Europska unija) 31.544,20 Eur

Uloga Agencije

Partner