Poduzetnički impuls 2014- Mjera C2 „Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori”

Cilj projekta

Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti regije razvojem većeg broja tehnološki orijentiranih novih tvrtki, privlačenje većeg broja novih ulaganja te stvaranje novih radnih mjesta više dodane vrijednosti  u skladu s održivim razvojem.

Specifični ciljevi projekta:

 • Stvaranje mogućnosti za otvaranje novih visokokvalitetnih radnih mjesta kroz koje će se zadržati lokalni stručnjaci i pretvoriti regiju u mjesto poželjno za život i rad
 •  Opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika čija se djelatnost temelji na visokom tehnologijama i inovacijama
 • Povećanje učinkovitosti i kvalitete rada i poslovnih procesa na strani djelatnika Tehnološkog parka kroz snimanje i informatizaciju poslovnih procesa
 • Unaprjeđenje znanja i vještina malog i srednjeg poduzetnika 

Aktivnosti

Provedba prijedloga projekta planirana je kroz dvije glavne faze unutar koje aktivnosti su grupirane i međusobno povezane:

Faza 1.  Ulaganje u opremanje novom tehnologijom postojećih zajedničkih prostorija u Tehnološkom parku

Faza 2. Pružanje stručne pomoći poduzetnicima i inovatorima

Očekivani rezultati

 • Povećan prezentacijski kapacitet Tehnološkog parka
 • Proširen mrežni kapacitet Tehnološkog parka i unaprijeđena mreža 
 • Povećana učinkovitost i kvaliteta rada, a time i kvaliteta usluge korisnicima TP-a kroz snimanje i informatizaciju poslovnih procesa
 • Povećana kvaliteta pohranjivanja informacija o poduzetnicima, njihovom razvoju, učincima potpornim mjera itd., te time olakšana i omogućena analiza podataka i razmjena informacija među državnim i lokalnim tijelima
 • Moderniziran i proširen sustav video nadzora TP-a
 • Dostupne usluge savjetovanja i mentoriranja za članove Tehnološkog parka (pomoć pri registriranju patenata, pomoć pri dobivanju certifikata..) 
 • Održana dva seminara za članove Tehnološkog parka

Projekt će doprinijeti održivom razvoju i poboljšanju konkurentnosti u gradu Zagrebu te šire u Zagrebačkoj županiji. Nova kompetencije i inovacije kao temelj gospodarskog rasta podržat će stvaranje novih radnih mjesta i poboljšati kvalitetu poslovanja ciljanih tvrtki (u skladu sa Strategijom Grada Zagreba).

Vrijednost projekta

Ukupni proračun projekta za provedbu planirane aktivnosti iznosi  563.569,65 kn od čega Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. sufinancira 25% troškova u iznosu 140.892,40 kn.  

Uloga Agencije

Voditelj projekta.